น้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน…

IMG_2415 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมน้อมรำลึก กวีสี่แผ่นดิน “สุนทรภู่” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การอ่านคำประพันธ์พร้อมทั้งประวัติและผลงาน การจัดบอร์ดเทิดเกียรติสุนทรภู่ การประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่งคำประพันธ์ การแสดงละครเรื่องโคบุตร การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่และการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่ ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *