ฉลองกตัญญูระดับแขวง “We are in your hand with Thanks”

00

วันที่ 7 เมษายน 2024  สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในวันฉลองกตัญญู โดยมี ซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นศูนย์รวมของการฉลอง ซึ่งได้จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน จ.นครปฐม ในหัวข้อ We are in your hand with Thanks”  สมาชิก จากหมู่คณะทุกแห่งมีตัวแทนมาร่วมฉลองในวันนี้ พร้อมด้วยตัวแทนครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สมาชิกครอบครัวซาเลเซียน และเยาวชน เป็นต้น จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ และโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ได้มีรายการแสดงสวยงามบนเวที สร้างสีสันและบรรยากาศของวันฉลองให้มีความยิ่งใหญ่ตระการตามากยิ่งขึ้น   สมาชิกทุกคนได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า โดยคุณพ่ออารอน อัลโกเซบา อธิการบ้านซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธี  จากนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในบรรยากาศแบบครอบครัว  มีคำกล่าวแสดงความขอบคุณจากใจของทุกกลุ่ม การร้องเพลง และการแสดงบนเวทีที่สวยงาม  จากนั้นทุกคนร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันด้วยความสุขใจ    …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *