เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน

01

วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2023  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ สามพราน พร้อมใจต้อนรับซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  โอกาสการเยี่ยมบ้าน  โดยมี ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี ได้กล่าวต้อนรับและมอบมาลัยกรแด่ท่าน การอยู่ท่ามกลางพวกเราในวันเหล่านี้อบอุ่นด้วยบรรยากาศครอบครัวในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะผู้อบรม ท่านให้การอบรมเพื่อเสริมสร้างหมู่คณะที่ก่อให้เกิดชีวิตและเป็นพยานด้วยชีวิตผู้รับเจิมถวายตนที่มีความสุขยินดี

โอกาสนี้ท่านได้พบปะสนทนากับคุณครู นักเรียนธิดารักษ์ และพนักงานในบ้าน เพื่อให้กำลังในการทำหน้าที่ของตนในการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะผู้อบรม พร้อมทั้งแบ่งปันสิ่งที่ดี ๆ เป็นข้อคิดเตือนจิตใจ และให้โอวาทกลุ่มนักเรียนธิดารักษ์ เยาวชนที่หมู่คณะได้รับมอบฝากไว้ในความดูแล เพื่อให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ค่ำคืนสุดท้ายหมู่คณะผู้อบรมได้จัดการแสดงและขับร้องบทเพลง Higher hands are leading me” แทน “คำขอบคุณ” สำหรับวันเวลาที่ท่านได้มอบให้พวกเราด้วยใจมารดา

นอกจากนั้น ท่านยังได้มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนธิดารักษ์ที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนธิดารักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าได้ร่วมโครงการจิตอาสาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนธิดารักษ์ที่มีความประพฤติดี ทุกคนมีความสุขในการพบปะครั้งนี้ซึ่งจบลงด้วยการแจกขนมและไอศกรีมที่นำความชุ่มชื่นใจมาสู่ทุกคน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *