ฉลองความศักดิ์สิทธิ์แบบซาเลเซียน

016

…บรรยากาศความสดชื่น ร่าเริง สดใสแบบซาเลเซียน ในรั้วอนุบาลโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2023  คณะซิสเตอร์ ครู และนักเรียนอนุบาล ได้ทำฉลองมาเดอร์มัสซาแรลโล และมาเดอร์มักดาเลนา โมราโน ในหัวข้อ “ความศักดิ์สิทธิ์ซาเลเซียน” ซึ่งทั้งสองผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นดังเชื้อแป้งที่มีพลังสร้างโลกให้ฟูขึ้นด้วยความดี  เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ชีวประวัติและคุณธรรมของท่านทั้งสองผ่านบทเพลง บทภาวนา และละครเวที ที่มีข้อคิดคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โอกาสนี้ ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชระรังษี อธิการิณี ได้เป็นประธานในวันฉลอง  ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน ผู้รับผิดชอบแผนกอนุบาล พร้อมด้วยคุณครูทุกท่าน ได้ช่วยจัดเตรียมวจนพิธีกรรม บทเพลง และละคร ที่ให้นักเรียนทุกระดับได้ร่วมส่วนด้วยความเบิกบานยินดี มีชิวิตชีวา  และนักเรียนแต่ละชั้นได้เตรียมการแสดงเทิดเกียรติท่านนักบุญทั้งสองอย่างสวยงาม  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *