กิจกรรมจิตอาสาธิดารักษ์ สามพราน-จอมทอง

07

วันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2023  ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค อธิการิณี  ซิสเตอร์โยธิกา บุญธาตุ ผู้ดูแลนักเรียนธิดารักษ์ หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้นำนักเรียนธิดารักษ์ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4- 6 จำนวน 6 คน เดินทางไปที่หมู่คณะ “นักบุญยอแซฟ อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทำประสบการณ์ของการเป็นจิตอาสาตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังความเสียสละเพื่อส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างความสามัคคี เรียนรู้การทำงานกับผู้อื่น ฝึกความเพียร อดทน การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ที่สำคัญคือไปในที่ที่ไม่สะดวกสบายเพื่อฝึกชนะความยากลำบาก รวมทั้งยังเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ให้กับนักเรียนที่ไปได้มีโอกาสพบเห็นสถานที่ต่างสาขา และรู้จักนักเรียนธิดารักษ์อีกสาขาหนึ่งที่บ้านจอมทอง

โดยในวันเหล่านี้ พวกเขาได้เรียนรู้การทำสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำความสะอาดบริเวณรอบบ้าน ทำอาหารโดยเตาถ่าน จัดกิจกรรมฐานเพื่อฝึกการเป็นผู้นำที่ดี และลองใช้ชีวิตเหมือนกับเพื่อน ๆ ที่บ้านธิดารักษ์ จอมทอง ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้น เรายังได้ให้พวกเขาพร้อมกับนักเรียนธิดารักษ์จอมทองชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันด้วยการไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ องค์พระธาตุคู่ โครงการหลวงอินทนนท์  นาขั้นบันไดแม่กลางหลวง น้ำตกวชิรธาร และอุทยานแห่งชาติแม่วาง (ผาช่อ)  ในวันสุดท้าย ได้มีการขอบคุณและอำลาหมู่คณะซิสเตอร์และนักเรียนธิดารักษ์จอมทอง ที่ได้ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดี ด้วยการร้องเพลงและมอบของที่ระลึกซึ่งกันและกันในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัว  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *