เฉลิมฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

IMGL2946 (Large)

สมาชิกธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในแขวงไทย จัดการฉลอง 150 ปี อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2022 ที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  โดยเริ่มด้วยการชุมนุมบรรดาเยาวชนจากทุกสถาบันในเครือ ธมอ

Journey with Sis

วันที่ 4 สิงหาคม 2022  เยาวชนและครูประมาณ 180 คน จากทุกสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม  “Journey with Sis” โอกาสฉลอง 150 ปี  ที่บ้านธารพระพร สามพราน  มีการเล่นเกม ตอบคำถาม และสะสมรางวัลอย่างสนุกสนาน  ในการเข้าเกมฐาน ได้ทำให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการก่อตั้งคณะเพิ่มมากขึ้น

Journey with Mary

ในตอนเย็น มีกิจกรรม “Journey with Mary”  บรรดาซิสเตอร์ ครู ผู้ร่วมงาน และเยาวชน ร่วมในการภาวนาสรรเสริญแม่พระและนำบุษบกแห่รอบบริเวณบ้าน  เพื่อรับการอวยพรและปกป้องคุ้มครองจากพระแม่  เมื่อขบวนแห่มาถึงห้องประชุมบ้านธารพระพร  คุณพ่อ ยอห์น บัปติส อมรกิจ พรหมภักดี อุปมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานในพิธีเสกรูปปั้นแม่พระ และภาวนาบทอวยพรแม่พระองค์อุปถัมภ์   จากนั้น ทุกคนรับฟังข้อคิดจาก มาเดอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีของซาเลเซียน ตามจิตตามรมณ์ของคุณพ่อบอสโกและมาเดอร์มัซซาแรลโล

Family Night 

กิจกรรมภาคค่ำจบลงด้วยงาน Family Night  ซึ่งมีการแสดงของเยาวชนจากทุกสถาบันในเครือธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่ได้เตรียมการแสดงสวยงาม เพื่อแบ่งปันความสนุกสนานซึ่งกันและกัน  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อประธาน ตันเจริญ ผู้รับผิดชอบแผนกกิจกรรมเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี   เป็นนักร้องรับเชิญในการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีเยาวชน  ร่วมสร้างความสนุกสนานในเสียงเพลงให้กับเยาวชนทุกคนในงานอีกด้วย

 พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันที่ 5 สิงหาคม 2022  การฉลอง 150 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ (1872-2022)  จัดขึ้นที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน  โดยได้รับเกียรติจากบิชอป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มุขนายกประจำเขตมิสซังนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยพระสมณทูต พอล ชาง อิน นัม  เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย   บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย มุขนายกประจำเขตมิสซังอุดรธานี และบิชอป ซีลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายกประจำเขตมิสซังจันทบุรี  พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ นักบวช สามเณร ผู้ฝึกหัด พี่น้องสัตบุรุษและเยาวชน และผู้มีพระคุณมากมาย ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดี และเป็นหนึ่งเดียวกันในการฉลองอันสำคัญยิ่งของคณะ

ระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ  สมาชิก ธมอ ทุกคนได้กล่าวบทปฏิญาณตนอย่างสง่า ต่อหน้าพี่น้องสัตบุรุษ และถือเทียนเป็นสัญลักษณ์ที่สว่างไสวแห่งชีวิตผู้รับเจิม   ก่อนจบพิธี ซิสเตอร์ อักแนส นิภา ระงับพิษ ได้มอบกุญแจแทบพระบาทพระรูปแม่พระ เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและไว้วางใจ และมอบฝากคณะไว้ในการนำทางของพระนาง  จากนั้น ประธานในพิธีได้มอบรูปปั้นแม่พระองค์อุปถัมภ์ให้อธิการิณี และตัวแทนเยาวชนรับมอบธงสัญลักษณ์ 150 ปี  เพื่อเป็นเครื่องหมายในการนำแม่พระไปสู่บ้านและชุมชน เพื่อให้พระนางได้จาริกไปอวยพรและปกป้องคุ้มครองลูกๆ ของพระนางเป็นพิเศษในปีแห่งการเฉลิมฉลองนี้

ชมภาพกิจกรรมเยาวชน ธมอ   Journey with Sis

ชมภาพการแห่แม่พระ   Journey with Mary

ชมภาพพิธีบูชาขอบพระคุณ   150th Anniversary FMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *