ก้าวเดินด้านการอบรมในนวกสถานนานาชาติ

IMG_5496 (Large)

ฝ่ายอบรมส่วนกลางคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดการพบปะ ธมอ. ผู้รับผิดชอบการอบรมถึงก้าวเดินในนวกสถานนานาชาติ ฟิลิปปินส์ ระดับเอชียตะวันออกเฉียงใต้ (CIAO) จำนวน 9 คน ที่บ้านธารพระพร สามพราน ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2018 โดยมี Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายอบรมระดับคณะ ร่วมกับ Sr.Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายอบรม ได้นำการอบรมเชิงพบปะในครั้งนี้ ซึ่งการพบปะในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองถึงนวกสถานนานาชาติที่ฟิลิปปินส์ ซึ่งประกอบด้วยโนวิสจากหลายแขวงในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนั้นยังเป็นช่วงเวลาของการแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ จากนวกจารย์และอธิการิณีเจ้าคณะแขวง ทั้งยังเป็นการช่วงเวลาของการเสนอแนะในด้านกระบวนการต่าง ๆ และอื่น ๆ เพื่อจะได้เกิดผลมากที่สุดแก่บรรดาผู้รับการอบรม บรรยากาศในการพบปะครั้งนี้เป็นไปอย่างจริงจัง …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *