สมโภชดวงหทัยเปี่ยมรัก

04

วันที่ 24 มิถุนายน  2022  หมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง จัดพิธีสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า  โดยบิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขของสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  ร่วมกับคณะสงฆ์ซาเลเซียน และคณะคามิลเลียน  พร้อมด้วย ซิสเตอร์อักแนสนิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  บรรดาซิสเตอร์จากหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  รวมทั้งสัตบุรุษของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ที่มาร่วมฉลองและวอนขอพระพรแห่งพระเมตตาจากดวงพระทัยพระเยซุเจ้า  พิธีกรรมจัดขึ้นบริเวณใต้อาคารโมราโน  ก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ บิชอปได้มอบมาลัยกรแด่พระรูปพระหฤทัย เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ บรรยากาศเต็มด้วยความรัก ศรัทธาและความเป็นพี่น้องกัน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *