สมโภชพระมารดามารีย์นิรมลและปิดปีนักบุญโยแซฟ

01

วันที่ 8 ธันวาคม 2021   คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล (ซดบ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระมารดามารีย์นิรมลและปิดปีนักบุญโยแซฟ ณ วัดน้อยแม่พระฯ หัวหมาก กรุงเทพฯ  และในโอกาสนี้ หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ขอบคุณพระเป็นเจ้าในวันฉลองกตัญญูของบ้าน ซึ่งมี ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ อธิการิณี และระลึกถึงบิดามารดา ผู้มีพระคุณต่อบ้านของเรา บรรดาผู้ร่วมงานและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลรวมทั้งศิษย์เก่าด้วย  ก่อนเริ่มพิธีพร้อมกับสัตบุรุษที่มาร่วมฉลองซิสเตอร์พรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานธรรมทูต ได้นำสวดภาวนาวอนขอพระพร เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกกรณี
คุณพ่อมณฑล ได้แบ่งปันข้อคิดในพิธีบูชาขอบพระคุณเกี่ยวกับความรัก ความไว้วางใจต่อพระมารดามารีย์เป็นพิเศษ และในวันที่ 8 ธันวาคม ปี 1841 คุณพ่อบอสโกขณะที่กำลังเตรียมถวายบูชาขอบพระคุณ ท่านได้พบกับ บาร์โทโลมิว กาเร็ลลี คนจัดวัดถามเด็กคนนี้ช่วยมิสซาเป็นไหม เด็กคนนี้ก็ตอบไม่เป็น คนจัดวัดก็กำลังจะตีและไล่เขาไป แต่คุณพ่อบอสโก บอกว่าเด็กคนนี้เป็นเพื่อนพ่อ พ่อบอสโกชวนเขาร่วมพิธี และหลังจากนั้นได้พูดคุยกับเด็กคนนี้ จากนั้นพ่อบอสโกได้สอนคำสอนให้กับเยาวชนคนนี้ที่ยากจนและสอนสวดบทวันทามารีย์ คณะซิสเตอร์ซาเลเซียนทั่วโลกจึงถือวันนี้เป็นเหมือนวันเกิดของคณะ และเป็นการเริ่มศูนย์เยาวชนอาศัยความช่วยเหลือจากพระมารดามารีย์
ในวันนี้ด้วยความรักและความไว้วางใจในความช่วยเหลือของพระมารดามารีย์ เราได้นำเทียนไปถวายแด่แม่พระขอบคุณสำหรับพระคุณมากมายที่ได้รับความช่วยเหลือจากพระแม่มารีย์ และร่วมแสดงความยินดีโอกาสวันเกิดของสัตบุรุษของเรา คุณอันนา ปราณี ปั้นทอง   หลังจากนั้น คุณพ่อมณฑล ได้นำสวดภาวนาปิดปีนักบุญโยแซฟซึ่งเป็นบทภาวนาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และสวดรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เราได้เก็บภาพแห่งความประทับใจที่ดีไว้ในความทรงจำสำหรับเหตุการณ์ในวันนี้ที่เรามีเรื่องราวที่อยากจะกล่าวแทนคำว่า “ขอบพระคุณ” อย่างไม่สิ้นสุด และโอกาสนี้ซิสเตอร์มาลัย ได้มอบของที่ระลึกให้กับสัตบุรุษทุกท่านพร้อมขนมเล็กน้อย ขอขอบคุณพระเจ้าและพระแม่มารีย์ที่ทำให้ชีวิตของเราเกิดสีสันแห่งความรักและความขอบคุณตลอดไป  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *