ธมอ ในวันแห่งการฉลองการปฏิญาณตนเป็นนักบวช

00 (Large)

วันที่ 5 สิงหาคม 2021  วัน แห่งความชื่นชมยินดีของสมาชิกในคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในโอกาสการเฉลิมฉลองการปฏิญาณตนครั้งแรกของสมาชิกใหม่  ซิสเตอร์ อักเนส ฐนชา โสทน และวันครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชครบ 70 ปี ของ ซิสเตอร์ โรซาลีอา สมพิศ เจนผาสุข ครบ 50 ปี ของธรรมทูตจากประเทศอิตาลี ซิสเตอร์มารีอันนา แมร์โล ครบ 50 ปีของซิสเตอร์ เทเรซา น้ำสมบูรณ์ และซิสเตอร์ ซูซานนา สุพิศ กิจสงวน ครบ 25 ปี ของซิสเตอร์ คาเทรีนา สุรนารี วิเจียร และซิสเตอร์ อันนา พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน    ด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บรรยากาศการเฉลิมฉลองมีข้อจำกัดของสถานที่ในพื้นที่แต่ละแห่งที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ยังคงร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกทั้งแขวง คือการขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูในวันแห่งพระพรสำหรับกระแสเรียกการเป็น ธมอ และร่วมยินดีกับสมาชิกใหม่คือ ซิสเตอร์ อักเนส ฐนชา โสทน สัตบุรุษวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน ที่ได้เข้าพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกในวันนี้ที่วัดน้อยของหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน โดยมี คุณพ่อ ยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์ อธิการเจ้าคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณพ่อเปโตร สุรพันธ์ ดาวพิเศษ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน และคุณพ่ออันตน บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย SDB  ซึ่งได้จัดเป็นพิธีภายในเฉพาะญาติพี่น้องของผู้ถวายตนเท่านั้นที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว   นอกจากนั้น ในหมู่คณะต่าง ๆ ที่มีซิสเตอร์ผู้ครบรอบปีแห่งการปฏิญาณตน ได้ทำฉลองในรูปแบบที่แตกต่างกัน และขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีพร้อมกับสมาชิก ธมอ ทั่วโลก ในก้าวเดินสู่ปีที่ 3 แห่งการเตรียมฉลอง 150 ปี การก่อตั้งคณะ  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *