ธมอ น้อมรำลึกพระมหากรุณาทิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

a3

วันที่ 1 ธันวาคม 2020 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2020 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์ละมัย โซเภการ ได้ร่วมเดินในริ้วขบวนพาเหรด “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ของผู้แทนจากศาสนาคริสต์ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์  โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมและประชาชน ร่วมชมกิจกรรมพร้อมกับประชาชนที่มาชมริ้วขบวนเป็นจำนวนมาก

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2020  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน ณ พระลานพระราชวังดุสิต” กรุงเทพมหานคร    โอกาสนี้ ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง และซิสเตอร์ละมัย โซเภการ ร่วมกับผู้นำศาสนาคริสต์ จำนวน 30 คน ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร พร้อมกับศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน 30 คน ประกอบพิธีดูอาร์ขอพร นายประสาน ศรีเจริญผู้แทนจุฬาราชมนตรี นำกล่าวขอพรเป็นภาษาอาหรับ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์ จำนวน 30 คน สวดถวายพระพร ศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์ จำนวน 30 คน สวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา เสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้นำศาสนาอิสลาม, ศาสนาคริสต์, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ 4 ศาสนา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *