แสงสว่าง “นิภา” เยี่ยมบ้าน “ธิดาฯ” อีกคราหนึ่ง

010 (Large)

วันที่ 28 กันยายน 2020 บรรดาซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ มีความยินดีต้อนรับการมาเยี่ยมของมาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ  ทางแผนกอนุบาลได้จัดพิธีต้อนรับอย่างอบอุ่น และการแสดงบนเวทีเล็กน้อย  มาเดอร์เดินพบปะกับคุณครูและนักเรียนตามห้องเรียนอย่างใกล้ชิด จากนั้นได้มีโอกาสพบกับคณะกรรมการนักเรียน และกลุ่มเยาวชนผู้นำ STAR และพบปะให้กำลังใจกับกลุ่มบุคลากรสนับสนุนในโรงเรียน
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 ซึ่งตรงกับวันฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู และโอกาสเริ่มต้นเดือนแห่งการสวดสายประคำ  ภายในบ้านมีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสขอบคุณสำหรับการเยี่ยมของมาเดอร์ โดยมีตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในบ้านร่วมพิธีกรรมและถวายคำภาวนา  เพื่อขอบพระคุณสำหรับพระพรแห่งความสุขยินดีที่พระเจ้าทรงประทานแก่หมู่คณะผ่านทางการเยี่ยมของผู้ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *