วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สดุดีจอมราชา”

05

วันที่ 24 กรกฎาคม 2020 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2020

ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร  ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นำคณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *