ศีลกำลัง… ณ วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง

SD_CRESIMA (15) (Large)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 18.15 น พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระสมณทูตประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว เป็นประธานในพิธีโปรดศีลกำลังให้กับเด็กและเยาวชนชาวอิตาเลียนจำนวน 5 คน Claudia, Matteo, Leonardo, Michelangelo และ Marco ที่วัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง กรุงเทพฯ ซึ่งพวกเขาได้รับการเตรียมตัวรับศีลกำลังจากครู Cristina Di Luigi ชาวอิตาเลียน ที่ได้เสียสละเวลาของตน ในการช่วยสอนคำสอน แม้ช่วงที่ไม่สามารถมาที่วัดได้ ในช่วง Covid 19 แต่ก็ยังสม่ำเสมอในการเรียนคำสอนทางออนไลน์ คุณพ่อชาร์ล เวลาร์โด ซดบ. ผู้รับผิดชอบกลุ่มชาวอิตาเลียน ได้อบรมพบปะผู้ปกครองและเตรียมตัวพวกเขาในการรับศีลอภัยบาป ครอบครัวของเด็กทั้ง 5 คนนี้ มีความสุข และแสดงความชื่นชมยินดีที่ลูกของตนได้รับศีลกำลังในวันนี้ ขอขอบคุณ คณะซิสเตอร์ เป็นต้นซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน ผู้รับผิดชอบกลุ่มชาวอิตาเลียน ขอพระพรจากองค์พระจิตเจ้า 7 ประการ จงสถิตกับอยู่พวกเขาให้มีความเชื่อมั่นคง ดำเนินชีวิตคริสตชนที่ดีต่อไป โอกาสนี้ พระสมณทูตได้มอบเกียรติบัตรรับศีลกำลังแก่เด็กแต่ละคน ตัวแทนของเด็ก ๆ ได้กล่าวขอบคุณพระสมณทูตฯ หมู่คณะซิสเตอร์ ครูคำสอน และบิดามารดาของพวกเขา ซิสเตอร์มาร์การีตา เปเรซ อธิการิณี ได้มอบเทียนศีลกำลังเป็นของขวัญที่ระลึกแก่พวกเขาทุกคน และเนื่องด้วยเป็นวันเสาร์ปิดเดือนแม่พระเด็กทั้ง 5 คนนี้ได้มอบพวงมาลัยถวายแด่พระมารดามารีย์ สัตบุรุษพร้อมกับคณะซิสเตอร์ขับร้อง AVE MARIA...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *