มุ่งสู่ชุมชน…แห่งความเชื่อ…

131343

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2019 ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ซิสเตอร์รุจิรา เจริญรัตน์ และซิสเตอร์พันธ์ทิพย์ คิ้มแหน ออกเยี่ยมบ้านครูอนุบาลคาทอลิก ละแวกซอยวัดเทียนดัด ซอยโรมัน สามพราน นครปฐม และบริเวณติดแม่น้ำนครัยศรี รวม 7 หลังคาเรือน โอกาสนี้ซิสเตอร์สายสวาทนำพระรูปแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทานซึ่งทำจากหยกมอบให้แต่ละบ้าน มีการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท ภาวนาด้วยบทภาวนาถวายบ้านและครอบครัวแด่พระมารดา และร้องเพลงถวายเกียรติแด่พระนางพร้อมกัน เพื่อเป็นการขอพรจากแม่พระ คุณครูทุกคนดีใจที่มีคณะซิสเตอร์มาเยี่ยม เป็นดังกำลังใจและพระพรของพระที่มาถึงพวกเขา...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *