มอร์เนเซ..ดินแดนแห่งความทรงจำ

IMG_8491 (Large)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2018 หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ และหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลองนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล ผู้ร่วมก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านเณรซาเลเซียน สามพราน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับพระสงฆ์ของหมู่คณะอีก 4 ท่าน ในบรรยากาศของความยินดีและกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้า ที่ได้โปรดประทานนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล ให้เป็นผู้นำของคณะ ที่เป็นแบบอย่างในคุณธรรมความดี เฉพาะอย่างยิ่งการมีใจสุภาพ อ่อนน้อมต่อการดลใจของพระจิต ดำเนินชีวิตในความซื่อเรียบง่าย มอบอุทิศทั้งชีวิตเพื่อความรอดพ้นของวิญญาณเยาวชน
โอกาสนี้สมาชิก พนักงาน เยาวชนผู้สนใจกระแสเรียกนักบวช และเยาวชนธิดารักษ์ ได้ร่วมกันเตรียมฉลองด้วยการทำตรีวาร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม เพื่อให้การฉลองนี้ เป็นไปอย่างมีความหมายและทิ้งคุณค่าความดีไว้ในดวงใจเสมอ ด้วยการเลียนแบบชีวิตของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโลในการสวดสายประคำ การนมัสการศีลมหาสนิท และการถวายสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางทำวัตรเย็นก่อนวันสมโภช ...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *