สรรเสริญพระมารดาแห่งสายประคำ…

MU_001 (1)

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน พร้อมด้วยสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานกลุ่มสามพราน ได้ร่วมกันสวดสายประคำสรรเสริญพระมารดา โอกาสเดือนแห่งสายประคำ ในบรรยากาศของความรัก ความศรัทธาต่อพระแม่ และภาวนาอย่างตั้งใจเพื่อสันติภาพที่แท้จริงจะได้เกิดขึ้นในโลก ในสังคมและในครอบครัวของแต่ละคน โดยร่วมเป็นหนึ่งใจเดียวกันที่บ้านของคุณดุษณีย์ ปิติพรรณพงศ์ สมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2017 … more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *