เทิดเกียรติคุณพ่อบอสโก

IMG_6752 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดให้มีการแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญยอห์น บอสโก ในวันที่ 30 มกราคม 2560 โอกาสฉลองท่านนักบุญ ซึ่งเป็นการแสดงละครเพลงแบบน่ารัก ๆ และตอบคำถามเกี่ยวกับชีวประวัติของคุณพ่อบอสโก เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและสามารถเลียนแบบท่านในคุณธรรมความดี  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *