ธ.น…แรลลี่วิชาการแด่พ่อหลวง…

IMG_1920 (Large)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมแรลลี่วิชาการแด่พ่อหลวง โดยมีโครงการต่าง ๆ เช่น กษัตริย์นักเกษตร กษัตริย์นักพัฒนา อักษรศิลปินการกีฬาและโครงการต่าง ๆ อีกมากมายทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ตระหนักถึงพระคุณคำสอนของพ่อหลวง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตตาม คำสอนของพ่อที่มอบให้แก่พสกนิกร นอกจากนี้ยังได้มีการจัดการทำอาหารขายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในบรรยากาศของความร่วมมือของทุกฝ่าย  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *