ร่วมชุมนุมยุวธรรมทูตเขตภาคใต้

DSC06836 (Large)

กลุ่มนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จำนวน 9 คน พร้อมด้วยซิสเตอร์อมรินทร์ ฤทัยคงถาวรและซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง จิตตาภิบาล ได้เข้าร่วมชุมนุม ค่ายยุวธรรมทูต ในหัวข้อ “รักเมตตาดังพระบิดาเจ้า”ที่จัดขึ้นที่โรงเรียนนิรมล ชุมพร ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2559 ซึ่งการเข้าค่ายในครั้งนี้มีจำนวนนักเรียนทางเขตภาดใต้ ได้เข้าร่วมทั้งหมด 202 คน รวมทั้งพระสงฆ์ และคณะนักบวชชายหญิง คณะต่าง ๆ รวม 292 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็ก ๆ ให้มีความศรัทธา มีทัศนคติที่กว้างไกล ทั้งตระหนักถึงการเป็นธรรมทูตในการช่วยเหลือคนยากจน ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมมือกันในงานธรรมทูตกับพระศาสนจักร และส่งเสริมให้เกิดกระแสเรียกพระสงฆ์นักบวชในพระศาสนจักรให้มีมากขึ้น  see more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *