การส่งธรรมทูตซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

02

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2022  ที่วิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งวัลดอกโก ที่กรุงตูริน มีการเฉลิมฉลองการส่งมอบไม้กางเขนธรรมทูตให้กับสมาชิกซาเลเซียน 19 คน และธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ 10 คน  โดยมีท่านอธิการบดี คุณพ่อ Ángel Fernández Artime  อัคราธิการซาเลเซียน พร้อมด้วยสมาชิกในคณะที่ปรึกษา พร้อมด้วย  Sr. Ruth del Pilar Mora ที่ปรึกษาฝ่ายงานธรรมทูตของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

การส่งธรรมทูตในครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งที่ 145 ของคณะ ธมอ และครั้งที่ 153 ของคณะซาเลเซียน  ทุกคนเต็มด้วยความรู้สึกขอบคุณพระเจ้า  ในคำเทศน์ของคุณพ่ออัคราธิการ ใจความว่า “มีเพียงหัวใจที่เข้มแข็งในงานธรรมทูตของคุณพ่อบอสโกเท่านั้น ที่ได้ทำให้พวกเธอมาอยู่ที่นี่  ทั้งซาเลเซียนและธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากทุกประเทศอยู่ที่นี่ ในวิหารแห่งนี้ เราคือคณะที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลง

บรรดาธรรมทูตที่ได้รับกางเขน ส่วนใหญ่มาจากทวีปแอฟริกาและเอเชีย  บางคนเป็นธรรมทูตคนแรกจากประเทศของตนเอง  ซึ่งคุณพ่ออัคราธิการได้ย้ำอีกครั้งว่า “เราทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญจากองค์พระจิตเจ้า  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้พระเยซูเจ้าและประชากรของพระองค์”

หลังจากอวยพรแล้วคุณพ่ออัคราธิการได้มอบกางเขนให้กับธรรมทูตซาเลเซียน และ Sr. Ruth del Pilar Mora  มอบกางเขนให้กับสมาชิก ธมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *