รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

01 (Large)

วันที่ 13 เมษายน 2024  โอกาสฉลองสงกรานต์และเป็นวันครอบครัว หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้จัดช่วงเวลาของการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในหมู่คณะแบบเรียบง่าย  เพื่อขอพรและร่วมฉลองความยินดีในวันปีใหม่ของไทยด้วยกัน   โดยซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี และตัวแทนสมาชิกที่เป็นผู้อาวุโสในบ้าน คือ ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และ ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์   ได้ร่วมกิจกรรมสงกรานต์พร้อมกับซิสเตอร์และตัวแทนเยาวชนในบ้านของเราด้วยความสดชื่นยินดี   ทุกคนได้รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และอวยพรซึ่งกันและกัน  นอกจากนั้น ยังมีพนักงานในบ้านที่แสดงความรัก รู้คุณและความปรารถนาดีต่อบรรดาซิสเตอร์ ด้วยการมอบพวงมาลัยและขอรดน้ำอวยพรให้ซิสเตอร์ทุกท่าน  ก่อนที่จะใช้เวลาในช่วงหยุดพักผ่อนในโอกาสวันสงกรานต์กับครอบครัว  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *