การเยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน

00

วันที่ 22 – 26 ตุลาคม  2022  หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน กลุ่มเปรอัสปีรันต์ ตัวแทนนักเรียนธิดารักษ์ และคุณครูผู้ดูแล ร่วมกันต้อนรับ ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา อิโนอุเอะ ซูมิโกะ ที่ปรึกษากลางผู้รับมอบหมายการเยี่ยมแทนอัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์  ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ได้กล่าวต้อนรับและมอบมาลัยกรแด่ท่าน จากนั้น เราพร้อมกับซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา เดินทางไปเที่ยวชม “ณ สัทธา อุทยานไทย” สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ปลูกฝังรากเหง้าแห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม จากนั้น เดินทางต่อไปที่ “รัตนโกสินทร์ ๑”  ซึ่งเป็นโรงโอ่งแรกและโรงเดียวที่เปิดโรงงานให้เข้าชมทุกขั้นตอนการทำโอ่งมังกรและการทำเครื่องปั้นดินเผา อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี และบ่ายวันเดียวกัน ท่านได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียนธิดารักษ์ เชิญชวนให้ร่วมมือกับเราในการอบรมเพื่อความดีของบุตรหลาน

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022  ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ได้ไปเยี่ยมชมภารกิจงานอภิบาลของ “ศูนย์เยาวชนซาเลเซียน สามพราน” ซึ่งเป็นสนามงานแพร่ธรรมของกลุ่มเปรอัสปีรันต์ ท่านได้ให้โอวาท ในการเป็นเด็กดีที่มีความพร้อมที่จะรับการอบรม ให้เปิดใจรับพระพรของพระเจ้าในแต่ละวันด้วยดวงใจที่กล้าหาญ เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม เย็นวันเดียวกัน ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ได้พบปะนักเรียนธิดารักษ์ ในบรรยากาศแห่งความยินดีแบบครอบครัว

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2022  ซิสเตอร์มาเรีย อัสซุนตา ได้พบปะครอบครัวพนักงาน ให้กำลังใจในการทำงานอย่างดี และท่านได้พบปะกลุ่มเปรอัสปีรันต์ เพื่อทำความรู้จัก กระตุ้นให้มีความกล้าหาญ เปิดใจรับฟังเสียงเรียกของพระเจ้า และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยของเรา โดยคุณพ่อนพดล ยอแซฟ เป็นประธาน หลังพิธีมิสซาเรารับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *