ดวงดาวที่นำพระพรของพระคริสต์…..สู่บ้านธิดานุเคราะห์

00 (Large)

วันที่ 20 ธันวาคม 2021 – วันที่ 2 มกราคม 2022   ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  ได้เดินทางมาเยี่ยมหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่  อย่างเป็นทางการ และเป็นโอกาสที่ได้ร่วมฉลองพระคริสตสมภพและต้อนรับปีใหม่พร้อมกับสมาชิก  และท่านได้มอบฝากข้อคิดเตือนใจที่เหมาะสมกับสมาชิกแต่ละกลุ่ม ดังนี้  เมื่อพบปะกับคณะครู ท่านได้ให้ข้อคิดว่า “ไม่ว่าสิ่งใดอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรา   เราต้องรู้ตัวเราเสมอว่าเราอยู่ที่ไหน แล้วเราต้องทำอะไรเพื่อให้ผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปให้ได้ในทุกสถานการณ์”   จากนั้นได้พบปะกับกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน และได้ฝากข้อคิดที่ว่า  “ให้เราทำตามแบบอย่างของคุณพ่อบอสโก ในการมีใจเสียสละรู้จักช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยใจรักและเสียสละ”

วันที่ 23 ธันวาคม 2021   ซิสเตอร์นิภา ได้พบปะกลุ่มพนักงาน ได้ขอบคุณในความเสียสละที่ช่วยงานและให้เราทำทุกงานด้วยความเต็มใจโดยไม่ฝืนใจทำ และเราจะได้การตอบแทนต่อหน้าพระ  ช่วงบ่ายเดียวกันได้พบกับคณะกรรมการ ศิษย์เก่า ท่านได้ให้กำลังใจและขอบคุณในความร่วมมือที่ช่วยเหลือโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆและการที่มองความต้องการของสังคมปัจจุบันแล้วได้ช่วยเหลือ  อีกทั้งควรรักษาความเป็นน้ำหนึ่งเดียวใจเดียวกันเอาไว้

นอกจากบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีของการเยี่ยมบ้านแล้ว  ซิสเตอร์นิภา ยังได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพพร้อมกับบรรดาสัตบุรุษที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่  รวมทั้งการฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งบรรดาซิสเตอร์ได้จัดกิจกรรมวันหมู่คณะ เพื่อปลุกความสดชื่นและความร่าเริงยินดีในจิตตารมณ์ครอบครัว

วันที่ 27 ธันวาคม 2021  หมู่คณะส่งความสุขแด่ คุณพ่อแอนโทนี เรสเตลลี  อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา ด้วยความเป็นพี่น้องในจิตตารมณ์ซาเลเซียนเดียวกัน

และในวันสุดท้ายของปี  หมู่คณะทำการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำเดือน และในตอนเย็นได้ทำวจนพิธิกรรมขอบคุณพระเจ้า โดยมีสัญลักษณ์ของนาฬิกาเป็นเครื่องหมายเตือนใจ ที่ได้นำไปถวายที่หน้าพระแท่น

วันที่ 2 มกราคม 2022  วันแห่งการขอบพระคุณสำหรับการมาเยี่ยมของซิสเตอร์นิภา ซึ่งเปรียบดังดวงดาวที่ส่องแสงนำเราทุกคนให้ได้พบกับองค์พระคริสตเจ้าที่บังเกิด ณ เบธเลเฮม   เพื่อนำพระกุมารเจ้าด้วยรับใช้เพื่อนพี่น้องในความรักเมตตาและอ่อนโยน  เป็นต้น กับบรรดาเยาวชนด้วยความรักที่สร้างสรรค์ตามจิตตารมณ์ซาเลเซียน ในปีใหม่เพื่อเตรียมจิตใจเฉลิมฉลอง150 ปี ของคณะอีกด้วย  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *