รับศีลมหาสนิทครั้งแรก

001

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ.2021   วันสมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า บาดหลวงชาร์ลส เวลาร์โด (ซดบ) ผู้รับผิดชอบกลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียน ณ วัดน้อยหอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงทพฯ   เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็ก ๆ กลุ่มคริสตชนชาวอิตาเลียน จำนวน 7 คน   โดยมีซิสเตอร์แอลดา บารัตติโน (ธมอ) และคุณคริสตินา ดี หลุยส์จี เป็นผู้สอนคำสอนและเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเป็นอย่างดี   นอกจากนี้ ทุกอาทิตย์ก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ ยังได้มีการแบ่งปันชีวิตของการเป็นคริสตชนที่ร้อนรนแก่พวกขาอีกด้วย   บรรยากาศของพิธีกรรมในวันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความยินดีของบิดา-มารดา ญาติพี่น้องและผู้ที่มาร่วมพิธี ทั้งสำหรับบรรดาเด็ก ๆ ที่รับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก ที่นอกจากจะเปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดีแล้ว พวกเขายังตื่นเต้นและดีใจ …เพราะในที่สุดวันนั้นที่รอคอยก็มาถึง …วันของการได้รับพระกายของพระคริสตเจ้าเข้ามาพำนักในชีวิตของพวกเขา
หลังพิธี บาดหลวงชาร์ลส กล่าวแสดงความยินดี และได้มอบเกียรติบัตรเป็นที่ระลึกแก่ผู้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก พวกเขาได้แสดงความรู้คุณต่อเหตุการณ์ในวันนี้ ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือพวกเขาในทุกด้าน…ขอพระเยซูเจ้าทรงครอบครองดวงใจของพวกเขาตลอดการเทอญ  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *