คริสต์มาสที่จอมทอง

01 (Large)

วันที่ 24 ธันวาคม 2020   หมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง  และเยาวชนบ้านธิดารักษ์ พร้อมทั้งพนักงานได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพที่ วัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง  โดยมีบาดหลวง จีรภัทร รักสีขาว เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  ก่อนพิธีมีการชมวีดิทัศน์เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจต้อนรับการบังเกิดของพระกุมารเยซู   หลังจบพิธีมีการแสดงความสามารถของเด็ก ๆ และเยาวชน อาทิเช่น การประกวดวาดภาพ ร้องเพลง และการแสดงบนเวทีเป็นการสร้างความสุขแห่งการบังเกิดของพระกุมารเยซูในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *