ฉลองคริสต์มาสกลุ่มคริสตชนอิตาเลียน

03 (Large)

วันที่ 25 ธันวาคม 2020   หมู่คณะซิสเตอร์ที่บ้านเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ศาลาแดง สมโภชวันคริสต์มาสร่วมกับพี่น้องคริสตชนชาวอิตาเลียน ที่วัดน้อยซิสเตอร์ซาเลเซียนฯ ศาลาแดง โดยมีคุณพ่อชาร์ล เวลาร์โด เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  สัตบุรุษชาวอิตาเลียนได้มาร่วมฉลองคริสต์มาสกันจำนวนมาก ต่างคนนำอาหารมารับประทานแบ่งปันกันและกันในบรรยากาศครอบครัวอันอบอุ่น   ซิสเตอร์เอลด้า บารัตติโน ได้เตรียมบรรดาเด็ก ๆ แสดงละครเกี่ยวกับฉากคริสต์แบบแบบ New normal  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19  การแสดงฉากคริสต์มาสจึงจัดรูปแบบเป็นละครฉากเล็ก ๆ  ตัวละครคือเด็ก ๆ ที่มาร่วมในพิธีพร้อมกับผู้ปกครอง   หลังพิธีคุณพ่อชาร์ล ได้อวยพรสัตบุรุษ และแจกรูปพระกุมารเป็นที่ระลึก  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *