“รักแม่” …มอบแด่ท่าน

08 (Large)

วันที่ 15 สิงหาคม 2020  หมู่คณะซิสเตอร์และเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทอง  ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพัชรสมโภชแห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ครบ 60 ปี ของซิสเตอร์อาเดไลเด ซูแปร์ตีโน และจัดกิจกรรม “รักแม่”  ในโอกาสวันแม่พร้อมกันด้วย   โดยมี บาทหลวง ประจวบโชค  ตรีโสภา จิตตาภิบาลของหมู่คณะนักบุญยอแซฟ จอมทอง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างสง่า  ทุกคนขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูและวอนขอพระพรสำหรับคุณแม่เป็นพิเศษ   โอกาสนี้ เยาวชนในบ้านเตรียมการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าที่หลากหลาย สวยงาม สร้างบรรยากาศแห่งความสุขยินดีเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่ซิสเตอร์ อาเดไลเด บรรดาซิสเตอร์ และคุณแม่ทุกท่าน  จบพิธีด้วยการกราบแม่พร้อมมอบดอกมะลิ และขับร้องบทเพลง “ให้รักเป็นสะพาน”

และในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020  บาดหลวง  จีรภัทร รักสีขาว คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ จอมทอง  พร้อมกับบรรดาสัตบุรุษ ร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์อาเดไลเด เป็นพิเศษในโอกาสพัชรสมโภช และตัวแทนสัตบุรุษกล่าวขอบคุณท่านด้วยความซาบซึ้งใจที่ซิสเตอร์ได้อุทิศชีวิตเพื่องานธรรมทูตในประเทศไทย  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *