กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

01

โรงเรียนธิดานุเคราะห์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2020 ณ หอประชุมเลารา  เพื่อเทิดเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สิริอายุรวม 88 พรรษา และเทิดทูนพระคุณแม่

คณะซิสเตอร์  คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก คุณแม่ พรพิมล มะปะโม  ตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และคุณแม่ ธิดา  ช่วยแก้ว  ตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงดูและอบรมลูก พร้อมทั้งฝากข้อคิดที่ดีในการปฏิบัติสำหรับลูกๆ ทุกคน …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *