ฉลอง “มารีย์นิรมล” …องค์อุปถัมภ์ของบ้าน

DSC04383 (Large)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา หมู่คณะ “มารีย์นิรมล” จัดฉลองพิเศษโอกาสสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล เพราะเป็นนามชื่อบ้านของเรา “มารีย์นิรมล” โดยมีการร่วมจัดทำวจนพิธีกรรมสั้น ๆ เพื่อระลึกถึงวันเริ่มต้นกิจการของคณะซาเลเซียนด้วยบทวันทามารีย์บทแรกของคุณพ่อบอสโกพร้อมกับบาร์โทโลมิว การเร็ลลี เด็กคนแรกที่คุณพ่อบอสโกพบ และกิจการของคุณพ่อก็ได้แผ่ขยายเรื่อยมา จนถึงบ้านของเรา มีการอ่านประวัติแรกเริ่มของบ้านเล็กน้อย (1996) จนถึงสภาพปัจจุบันซึ่งกลับเป็นบ้าน pre – aspirant และมีบ้านธิดารักษ์เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของบ้าน และขอพระมารดาทรงอวยพรสมาชิกทุกคนในบ้านและภารกิจของบ้านของเราต่อไป …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *