“การอยู่” ของท่าน…คือความรักของพระเจ้า

1 (Large)

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2022   หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน เปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ร่วมต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงด้วยความยินดี ในโอกาสเยี่ยมบ้านประจำปีซึ่งหัวข้อ คือ  “La tua presenza è l’amore del Signore”   สมาชิกได้ต้อนรับท่านด้วยบทเพลงและมอบมาลัยกร ที่แสดงถึงความยินดีในการมาอยู่ท่ามกลางเราของท่าน และในช่วงวันเหล่านี้ท่านได้พบปะกับกลุ่มต่างๆในหมู่คณะ เริ่มด้วยกลุ่มเปรอัสปีรันต์ คณะซิสเตอร์ คุณครูผู้แล นักเรียนธิดารักษ์ และพนักงานในบ้าน เพื่อให้กำลังใจในการทำหน้าที่ของแต่ละคนอย่างดี มีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความยากลำบากในแต่ละวัน และความเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำภารกิจอบรมเยาวชนท่ามกลางสังคมในปัจจุบัน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2022  หมู่คณะได้ใช้เวลาในการพักผ่อนนอกสถานที่กับมาเดอร์ที่ ดูบัว คาเฟ่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ล้อมรอบด้วยบึงบัวกว้างใหญ่ มีฟาร์มสัตว์ชนิดต่าง ๆ  ในเวลาเย็นวันเดียวกัน  มีพิธีบูชาขอบพระคุณโดย คุณพ่อณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ (ซดบ) เป็นประธาน เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าในการที่มาเดอร์ได้นำพระพรของพระเจ้ามาสู่พวกเราทุกคน  หลังจากนั้นมีการแสดงของนักเรียนธิดารักษ์ เป็นสีสันของคำขอบคุณจากใจของนักเรียนทุกคน มีการมอบของขวัญ ร้องเพลง และเต้นประกอบเพลง ในบรรยากาศครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *