ดวงหทัยเปี่ยมรัก “Valentine’s Day”…

DSC_0035

หมู่คณะมารีย์นิรมล   หัวหมาก จัดกิจกรรมวันดวงพระหทัยเปี่ยมรัก “Valentine’s Day” ให้กับสมาชิกทุกคน  เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2018 ด้วยการร่วมวจนพิธีกรรมสั้น ๆ  จาก จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์  ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อ 4-7   “..ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง  ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ  ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง  ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง ”  เพื่อปลูกฝังความรักที่ถูกต้องตามแบบฉบับองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข   จากนั้น ลุ้นรับรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความรัก  เสียสละ จากซิสเตอร์มาร์การิตา  เปเรซ  บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความเรียบง่าย  ความเป็นกันเองในจิตตารมณ์ซาเลเซียน

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *