รับเข็มรางวัลครูเอกชนระดับเพชร

1518432172713

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 ซิสเตอร์อุดม   ศรีดารุณศิลป์   ซิสเตอร์นุจรินทร์  บุดดา   พร้อมด้วยคณะครู 11 คน และนักเรียน 26 คน  ได้เดินทางไปร่วมงาน 100 ปี การศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ กาฬสินธุ์  โดยตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 13 รายการ โอกาสนี้  ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ ครูวิมลศรี หว้านเครือ ครูจงจิต สมงาม ครูประภา ศรีอนันต์ ได้ไปร่วมรับเข็มรางวัลครูเอกชนระดับเพชร  นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับประกาศนียบัตรสำหรับโรงเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญทองแดง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญเงินอีกด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจสำหรับโรงเรียนเซนต์เมรี่

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *