ร่วมชุมนุมเยาวชน…

20170820_CM_02

ซิสเตอร์วิไลพร เต็มอรุณรุ้ง และเยาวชนจากบ้านธิดารักษ์ จอมทอง จำนวน 3 คนได้ร่วมการชุมนุมเยาวชน โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2017 มีคุณพ่อชูพงษ์ เชวงชาติตระกูล จิตตาธิการเขต 5 ร่วมกับคณะกรรมการเขต 5 เป็นผู้ดำเนินการ ณ หมู่บ้านเปียงหลวง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มียุวชน และมีจำนวนเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 224 คน โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมการแบ่งปัน “BEC กับเยาวชน ” โดยคุณพ่อดุรงฤทธิ์ กระบวนสง่า สันทนาการและเกมต่าง ๆ และได้ขอพระพรจากพระเจ้าด้วยการร่วมพิธยูชาขอบพระคุณอย่างตั้งใจ นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกต้นสนที่หน้าวัด 2 ต้น ซึ่งเป็นสัญลักษ์ของเยาวชนเขต 5 ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ see more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *