เซนต์เมรี่… ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

IMG_8668 (Large)

“พระแม่คือองค์ความหวัง พวกลูกยังมีใจรักมั่น โปรดพาลูกเดินในทางที่มุ่งยังแดนถิ่นวิมาน” ระหว่างวันที่ 19- 23 พฤษภาคม 2560 คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้เตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ประจำปีการศึกษา 2560 โดยร่วมใจกันภาวนาในวจนพิธีกรรมตรีวารฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม คุณพ่อพรภิรมย์ บุญทรัพย์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีเสกอาคารเรียน ร่วมกับคุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข อธิการบ้านเณรสันติราชา คุณพ่ออันเจโล คุณพ่อปิยะพงษ์ ลือเลื่อง ในวันที่ 24 พฤษภาคม คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ พิธีกรรมได้ดำเนินไปอย่างราบรื่น สง่างาม และในบรรยากาศของการรับพระพรของพระเจ้าผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์  read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *