ธิดารักษ์ จอมทอง..ตามรอยเท้าพ่อ…

CM_001 (10) (Large)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2517 เยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทองได้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ห้วยห้องไคร้ อ.ดอยสะเกต จ.เชียงใหม่ ตามโครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ…” ซึ่งเป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริฝืนฟู่และพัฒนาพื้นที่ที่ดินจากที่เสื่อมโสมแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งและปัจจุบันได้มีการเปิดให้ประชาชนบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงาน
โดยในช่วงเช้าได้ไปยังแหล่งเรียนรู้คือการพัฒนาและฝืนฟู่ป่าจากการทำสัมปทานป่าไม้ของนายทุนซึ่งเป็นผลทำให้ป่าไม้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากพื้นดินแห้งแล้งจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายมาเป็นพื้นดินที่มีต้นไม้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นป่าที่เขาเรียกว่าป่าเบญจพรรณพืชพรรณ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่ศูนย์แห่งนี้ได้จัดการอบรมสำหรับเกษตรที่สนใจไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกคนรู้สึกตื่นตันใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูกของพระองค์ทุกคนบนแผ่นดินไทย read more…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *