การประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเซีย(FABC)

311776240_5421247911322360_5878709185297102836_n

การประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเซีย โอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง #FABC General Conference 2022 Thailand

ในระหว่างวันที่ 12 -30 ตุลาคม 2022  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย(FABC) ซึ่งจะร่วมประชุมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่านจะเป็นสถานที่จัดงานและที่พักของตัวผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 ท่าน ประกอบด้วยพระคาร์ดินัล บิชอป และตัวแทนฆราวาสจากประเทศสมาชิกทั้ง 29 ประเทศทั่วทวีปเอเซีย

พิธีเปิดการประชุมได้จัดขึ้นที่สักการสถานบุญราศี นิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการฉลองพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก เพื่อวอนขอพระนางเพื่อสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย(FABC) โดยมีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการอธิษฐานภาวนาในทุกเขตวัดในเอเชียเพื่อให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

การประชุมสามัญครั้งนี้จะร่วมฉลองครบรอบห้าทศวรรษ นับตั้งแต่บรรดาบิชอปเอเชียได้มาร่วมประชุมกันเป็นครั้งแรกในปี 1970 เพื่อก่อตั้งสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย(FABC) เพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายของพระศาสนจักรในเอเชียเมื่อ 50 ปีที่แล้ว สำหรับพิธีเปิดในวันที่ 12 ตุลาคม ทำพิธีเปิดโดยพระคาร์ดินัล ชาร์ลส์ โบ ประธานสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย โดยตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2022 สมาชิกของการประชุมนี้จะดำเนินการตามเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย ด้วยความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งของการยืนยัน การรื้อฟื้น และการฟื้นฟูพระศาสนจักรในเอเชีย

ช่วงวันแรกๆ ของการประชุมจะเป็นการทำความเข้าใจและพิจารณาถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ในฐานะ FABC ‘เยี่ยมเยือนเอเชีย’ ทุกประเทศทั้ง 29 ประเทศจะได้รับเชิญให้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศของตนไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และความท้าทายด้านอื่น ๆ สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศของตน

ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 22 ตุลาคม การประชุมจะไตร่ตรองถึงความเป็นจริงเหล่านี้ ในการเสวนากับเอกสารล่าสุดของสมเด็จพระสันตะปาปา เอกสารคู่มือของ FABC และการปรึกษาหารือตามที่ได้เน้นย้ำไปบางส่วนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การระบาดใหญ่ โลกาภิวัตน์ ความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพศ ชนเผ่าพื้นเมือง ความใฝ่ฝันของบรรดาเยาวชน และการเปลี่ยนแปลงของพระศาสนจักร การประชุมจะเชื่อมโยงความเป็นจริงเหล่านี้กับการไตร่ตรองในเอกสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดยเฉพาะในสมณสาส์น ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium) ทุกคนเป็นพี่น้องกัน (Fratelli Tutti) ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si’) ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก (Amoris Laetitia) และ การยืนยันแห่งพระวรสาร (Predicate Evangelium) และจะมุ่งเน้นไปที่บทเรียนที่พระศาสนจักรในเอเชียจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อตอบสนองถึงสิ่งต่างๆ เหล่านั้น

หลายส่วนจะมีการลงคะแนนเสมือนจริงในขณะที่ FABC เสาะหาวิธีการฟื้นฟูชีวิตของพระศาสนจักร การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมต่างๆ จะสลับและสอดแทรกไปด้วยช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบและการรำพึงไตร่ตรอง รวมทั้งการอ่านพระคัมภีร์ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญนี้ สิ่งเหล่านี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าการประชุม FABC ครั้งนี้ ยังคงได้รับการนำโดยพระจิตเจ้า พระผู้ปลอบโยนและพระผู้ช่วยเหลือของชาวเรา พระผู้ดำรงอยู่ตลอดมา ทรงขับเคลื่อนโลกและทรงค้ำจุนทุกสิ่งด้วยลมปราณแห่งชีวิตของพระองค์ท่าน

วันอาทิตย์แพร่ธรรมในวันที่ 23 ตุลาคม นายชุมพาบาลแห่งเอเชียจะมี ‘การเยี่ยมเยียนเสมือนจริง’ ไปยังวัดต่างๆ ในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อยืนยันว่าการไตร่ตรองจะไม่เป็นไปเพียงแค่ทฤษฎี และส่งเสริมหน้าที่ในการสร้างพระอาณาจักรแห่งการรับใช้ด้วยความรัก FABC จะใช้เวลาในสัปดาห์ถัดไปในการไตร่ตรองแยกแยะและคิดแสวงหาหนทางใหม่ๆ สำหรับพระศาสนจักรและทำงานเพื่อทวีปเอเชียให้ดีขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยชี้แนะบรรดาผู้แทนผ่านวิธีการใหม่ ๆ

การประชุม FABC 50 มีความสำคัญสูงสุด ต่อสมาชิกของพระศาสนจักร เพื่อความมุ่งมั่นที่จะเป็นและยังคงเป็นพระศาสนจักรแห่งเอเชียที่เป็นประกาศก ร่วมสมัย และตอบสนองในการรับใช้ผู้คนในเอเชีย สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาประชาชาติในทวีปเอเชียทั้งหมดเท่านั้น โดยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและยึดมั่นในพันธกิจของการเผยแผ่พระวรสารที่ได้รับการฟื้นฟูและแบ่งปันขึ้นใหม่ การประชุม FABC 50 จะปิดฉากลงในวันที่ 30 ตุลาคม 2022 โดยมีวิสัยทัศน์ใหม่ที่ระบุหนทางทางของพระศาสนจักรในเอเชียผ่านสาส์นและเอกสารเป็นขั้นตอนสุดท้าย

การประชุมครั้งนี้จะมีพิธีปิดโดยพระคาร์ดินัล หลุยส์ ตาเกล ผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนองค์พระสันตะปาปาสำหรับการประชุมครั้งนี้

สหพันธ์บิชอปแห่งเอเชียรู้สึกขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานภาวนาจากทั่วภาคพื้นทวีปเอเชีย โดยคำเสนอวิงวอนของพระจิตเจ้าและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง บรรดาสมาชิกหวังว่าจะประสบความสำเร็จในการร่วมเดินทาง ปรีชาญาณ และความเข้มแข็งในการดำเนินการปฏิบัติพันธกิจของพวกเขา

ข่าวจาก : Thai Catholic Media – สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *