พร้อมกับมาเดอร์มัสซาแรลโล “งาน อาหาร และสวรรค์”

01

วันที่ 13 พฤษภาคม 2021   บรรดาซิสเตอร์ที่หมู่คณะบึงกาฬ ทำฉลองนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล พร้อมกับคณะครู และพนักงานในโรงเรียน โดยมีคุณพ่อชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา บึงกาฬ เป็นประธานในพิธี   จากนั้นทุกคนลงมือ ลงแรง ช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็งในการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดปีการศึกษาใหม่ และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันในบรรยากาศครอบครัว  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *