ท่านคือ…พระพรของพระเจ้า…

DSCF7031 (Large)

ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2019 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพระมารดามารีย์ ได้มาเยี่ยมหมู่คณะจอมทอง เชียงใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นดังช่วงเวลาแห่งพระพรและความรัก ที่ท่านได้นำมาสู่หมู่คณะของเรา โอกาสนี้ท่านพร้อมด้วยสมาชิกของหมู่คณะไปเยี่ยมครอบครัวของเยาวชนธิดารักษ์ที่อยู่บ้านใกล้ ๆ และพบปะกับกลุ่มต่าง ๆ เป็นโอกาสแห่งการสร้างกำลังใจแก่แต่ละคนที่จะสามารถช่วยให้ก้าวเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งพร้อมกับร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการเสริมสร้างหมู่คณะให้มีความรัก สันติ และมีใจรู้คุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *