Author: support

Close Up
23614 (Large)
อบรมพนักงาน ธมอ. โรงเรียนในเครือ

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2017 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ฝ่ายการบริหารจัดการ ได้จัดการอบรมพนักงานโรงเรียนในเครือ ธมอ. และจำนวน 130 คน ที่บ้านสเตลลา มารีส ชะอำ เพชรบุรี โดยมี วิทยากร คุณมานพ ผิวเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ให้การอบรม คุณชาญวิทย์ โพธิ์ขาว เจ้าหน้าที่งานโครงการ เป็นฝ่ายสันทนาการ และวิทยากร ตามพระสมณสาร“ความชื่นชมยินดีในความรัก” โดยในเย็นวันที่ 8 สิงหาคม ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ รองอธิการิณีเจ้าคณะแขวงอธิการิณีเจ้าคณะแขวงให้ข้อคิดเปิดการอบรมตอนหนึ่งที่ว่า เพื่อชีวิตจะมีความสุขได้ “ให้คิดดี พูดดี ให้กำลังใจกัน” หลังจากนั้นได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม ซดบ. เป็นประธานในพิธี ท่านได้เทศน์แบ่งปัน ให้เราทุกคนที่สำนึกว่าตนเป็นผู้น้อยต่ำต้อย และยากจน แสดงว่าเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า การปฏิบัติงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างดีและกระทำด้วยความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้น ทำให้ทุกสิ่งที่กลับเป็นบุญกุศลสำหรับสวรรค์ https://flic.kr/s/aHsm22scgV

FMA_News
8 (Large)
น.ว. จัดพิธีเข้าประกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด

โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดพิธีเข้าประจำกองกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่ม ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยมีซิสเตอร์ศิริรัตน์ อนุวัฒน์ประกิจ กรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารฝ่ายวิชาการและฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ และผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนนารีวุฒิ เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยคณะซิสเตอร์ ผู้บริหาร เข้าประจำกองเนตรนารี และเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาดเพื่อให้เนตรนารี-ยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฏของเนตรนารีและยุวกาชาด ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อกิจการเนตรนารี-ยุวกาชาด การเข้าประจำกองเนตรนารี-ยุวกาชาด มีผู้เข้าร่วม เนตรนารีสามัญ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ และยุวกาชาดระดับ 1-3 ผู้บังคับบัญชาเนตรนารีและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในโอกาสนี้ประธานได้มอบเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อง ให้กับผู้กำกับที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูงและผ่านการประเมินขั้นที่ 5 เรียบร้อยแล้ว  read more…

FMA_News
000
ม.อ.เปิดหมู่บ้านคุณธรรม…

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ร่วมกันเปิดกิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เพาะรักเป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เพื่อจะได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยเริ่มด้วยการขอพรจากพระเจ้า ผ่านทางสัญลักษณ์ต่างของการเพาะเมล็ด…และการเติบโต นั่นคือการ “เพาะรัก…” ให้เติบโตในครอบครัวและสังคมของเรา นอกจากนี้ในพิธียังได้มีการแต่งตั้งสภานักเรียน การมอบธงประจำโรงเรียนแก่ประธานนักเรียน ผ้าแถบสีแก่สมาชิกสภานักเรียน ภาพนักบุญองค์อุปถัมภ์แก่ครูแม่สี บรรยากาศของพิธีในวันนี้ เป็นไปด้วยความกระตือรือร้น ความร่าเริงยินดี และความตั้งใจที่จะทำให้โรงเรียนกลับเป็นครอบครัวที่จะช่วยกันสร้างในแต่ละวัน … “เราช่วยกัน เอาต้นรักที่เพาะได้ ส่งไปตามบ้านที่ต้องการ อยากจะได้หรืออยากจะเติม เราไม่คิดเงิน เพราะตีค่าไม่ได้ บ้านทุกบ้านที่ฉันส่งไป …อิ่มเอมใจส่งยิ้มให้กัน ใจเขาใจฉันโอบรักไว้ด้วยความยินดี” read more…

FMA_News
DSC01481 (Large)
“ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2017 ซิสเตอร์ คุณครูและนักเรียนอนุบาลนารีวุฒิ เข้าร่วมชมนิทรรศการ “ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙” ณ สมบัตินภานิวาส (บ้านไก่คู่) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นการจัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ (ภาพวาด) รวม ๘๙ ภาพ โดยศิลปินกลุ่มเส้นทาง ซึ่งในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน เด็ก ๆ ต่างได้ซึมซับและเรียนรู้พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ จากภาพวาดของบรรดาศิลปิน การมาเยี่ยมชมนิทรรศการในวันนี้ ทำให้พวกเขารักและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย  read more…

FMA_News
IMG_2304 (Large)
ธ.น. จัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปี…

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 หมู่คณะหาดใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปีให้กับกลุ่มพนักงานในโรงเรียน จำนวน 40 คน ในหัวข้อ “เพาะรักเป็นพลัง สร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว”โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีและคณะซิสเตอร์ได้จัดอบรมการถ่ายทอดกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปี โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์แบบครอบครัว ในระหว่างเพื่อนร่วมงาน การมองส่วนที่ดีของแต่ละคน การติดต่อสัมพันธ์กันโดยใช้คำพูดและท่าทางที่เอื้อต่อการเสวนา รวมทั้งการใช้สื่อต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณนอกจากนี้ยังได้ร่วมทำแนวปฏิบัติด้วยกัน เพื่อเป็นก้าวเดินในการสร้างครอบครัวที่มีความสุขในสังคมที่ตนเจริญชีวิต read more…

FMA_News
5W7A3570_resize
น.ว.น้อมระลึกพระคุณครู…

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครู ที่ท่านได้มอบวิชาความรู้ การอบรมสั่งสอนและมุ่งให้ศิษย์เป็นคนดีในสังคม โอกาสนี้ ซิสเตอร์อานาโรซา ซีโวรี อธิการิณี เป็นประธานในพิธี ได้ให้ข้อคิดว่า “เรื่องของครูกับศิษย์ เป็นเรื่องของหัวใจ นักเรียนจะต้องให้ใจครู เพื่อครูจะได้ปั้นแต่งให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ บางครั้งจะต้องเจ็บบ้างในการปั้นนักเรียนจะต้องอดทน สุดท้ายก็จะถูกปั้นออกมาได้สวยงาม”  read more…

Close Up
IMG_2520 (Large)
พบปะผู้รับผิดชอบสื่อสารมวลชนระดับบ้านและโรงเรียน

ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพบปะผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนระดับบ้านและโรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2017 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหมู่คณะและโรงเรียนในเครือ จำนวน 16 คน  โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภาได้กล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยสรุปว่า ในฐานะของการเป็นผู้อบรมในยุคสมัย Thailand 4.0 สื่อเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญอย่างมาก และยิ่งกว่านั้นสื่อที่สำคัญสุดและขาดเสียมิได้ นั่นคือ “สื่อ” ที่เป็นบุคคล กล่าวคือผู้อบรมเองจะต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ ทั้งในคำพูดและการกระทำ อันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันท่ามกลางเยาวชนและบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันเกี่ยวกับสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51 “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อิสยาห์ 43:5) การใช้สื่อแห่งความหวังและความไว้วางใจในยุคของเรา คุณครูจุตติ จันทนะ จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้แบ่งปันในหัวข้อ “สื่อ…กับเยาวชนยุค Thailand 4.0” บรรยากาศของการประชุมพบปะเป็นไปอย่างจริงจังในการร่วมเสนอแนะความคิดเห็น เนื้อหา วิธีการของการดำเนินโครงการและกิจกรรมของฝ่าย ทั้งเป็นไปในบรรยากาศของความเป็นกันเองและมิตรภาพ read more…    

FMA_News
IMG_2481 (Large)
ประชุมผู้ประสานงานแขวงและอธิการิณี

ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเป็นประธานในการประชุมผู้ประสานงานแขวง วันที่ 8-9 มิถุนายน จำนวน 12 คน และการประชุมอธิการิณี วันที่ 10-11 มิถุนายน จำนวน 9 คน โดยการประชุมทั้งสองเป็นการประชุมพบปะเพื่อปรึกษาหารือ ถึงการวางแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ของแขวงและของหมู่คณะให้เป็นไปอย่างชัดเจนตามโครงการงานฝ่ายที่ได้วางไว้ตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสของการพบปะแบ่งปันและช่วงเวลาของการอบรมของทั้งสองกุล่ม นับว่าเป็นประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตได้อย่างดีเยี่ยม ในความหวังที่ว่าเป็นช่วงเวลาของ “การพบปะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”  read more…

FMA_News
5W7A3231
น.ว. เปิดกิจกรรมหมู่บ้านประจำปี

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดพิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรมขึ้น โดยในพิธีมีการแต่งตั้งสภานักเรียน ซึ่งมีบาทหลวงนพพร ยอแซฟ ซดบ. อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยชมรมศิษย์นารีวุฒิ ภายใต้อุดมการณ์ประจำปี ที่ว่า “เพาะรัก…เป็นพลังสร้างสัมพันธ์แห่งครอบครัว” บาทหลวงนพพร ได้ให้ข้อคิดว่า “การที่เราจะเพาะอะไรก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี เพื่อให้เกิดผลดี ขอให้พวกเราเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่ดี อันหมายถึงตัวเราก็ต้องรักเป็นก่อน เพื่อจะได้สร้างสัมพันธ์ความรักให้โรงเรียนของเรา ครอบครัวของเราเต็มไปด้วยความรัก”  read more…

FMA_News
DSCN6669 (Large)
รับน้องใหม่….บ้านแห่งความสุข

เมื่อเย็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2017 คณะซิสเตอร์ คุณครูและพี่ ๆ บ้านนักเรียนประจำ โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัวและสร้างมิตรภาพฉันพี่น้องแก่น้องใหม่ที่เข้ามาสู่รั้วบ้านเทพารักษ์ นารีวุฒิแห่งนี้ เด็ก ๆ ทุกคนตื่นเต้น มีความสุขและสนุกสนาน อีกทั้งได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและข้อคิดดี ๆ จากซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร ในปีการศึกษานี้ทุกคนต่างตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างบ้านด้วยการเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน  read more…