Author: support

Close Up
onlines1 (1)
ประชุมออนไลน์ อบรม – ฝ่ายงานธรรมทูต ธมอ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023    ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้ประสานงานแขวง ฝ่ายงานธรรมทูต  เข้าร่วมการประชุมอบรมออนไลน์ ร่วมกับฝ่ายงานธรรมทูตพร้อมกับผู้ประสานงานแขวงต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย  โดยมีซิสเตอร์รูธ เดล ปีลาร์ โมรา ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูตและทีมผู้ประสานงานส่วนกลาง  ได้จัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้ประสานงานแขวงต่าง ๆ ตามแนวทางของสมัชชาครั้งที่ 24 ที่ได้นำเสนอการปลุกเร้าใจด้านการอบรมเป็นพิเศษ  การพบปะผู้ประสานงานฝ่ายงานธรรมทูตแต่ละทวีป  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2023 ที่ผ่านมา  หัวข้อ ในครั้งนี้คือ  อาสาสมัครธรรมทูต    (Il volontariato missionario)  เป็นกระแสเรียกหนึ่งของฆราวาส อดีตอัครธิการคณะซาเลเซียน  Don Pascual Chavez   ให้การอบรมเกี่ยวกับจิตตารมณ์ธรรมทูตของคณะซาเลเซียน  และ ซิสเตอร์โมนาลิซ่า แบร์นาดิโน มาคาโด (suor Monaliza Bernardino Machado) ได้แบ่งปันประสบการณ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์ธรรมทูต  ที่แขวง Nossa Senhora Aparecida  (BAP) จากนั้นซิสเตอร์รูธ เดล […]

FMA_News_1
9
วันนักบวชสากล

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023   สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์จากหมู่คณะพระมารดาผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน (โรงเรียนเซนต์เมรี่) และหมู่คณะวิสุทธิวงศ์  อุดรธานี ร่วมงานชุมนุมนักบวชสากลระดับสังฆมณฑลอุดรธานี ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี   โดยคุณพ่อพงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์ อธิการบ้านมหาไถ่ คณะพระมหาไถ่ ประธานชมรมนักบวชชาย และซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค  ประธานชมรมนักบวชหญิงรับผิดชอบโครงการวันนักบวชสากลประจำปีนี้   หลังจากการแนะนำนักบวชคณะต่าง ๆ  แล้ว ได้รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ฆราวาสและนักบวชก้าวไปด้วยกันในพันธกิจของพระศาสนจักร” โดยคุณพ่อ ดร.พิชาญ ใจเสรี คณะพระมหาไถ่  ท่านได้เล่าการทำงานของบรรดามิชชันนารีในสังฆมณฑล อุดรธานี การมีวิสัยทัศน์ในการประกาศข่าวดี และแบบอย่างของการทำงานการประกาศข่าวดีของฆราวาสบางท่าน   ทุกท่านรับฟังการบรรยายด้วยความสนใจและปลุกจิตสำนึกถึงพันธกิจการทำงานร่วมกันระหว่างฆราวาสและนักบวช ตามกระบวนการซีนอดที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้นำเสนอให้กับพระศาสนจักร พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณโดยบิชอป ยอแซฟ ลือชัย  ธาตุวิสัย ประธานในพิธี  มีการรื้อฟื้นคำปฏิญาณตน  25 ปี 50 ปี และ 60 ปี แก่ผู้ฉลอง 4 ท่าน  เราขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนให้งานในวันนี้ได้สำเร็จไปอย่างดี บรรยากาศการพบปะกันในวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดี แบบครอบครัว […]

FMA_News
DSC00474 (Large)
ฉลองกตัญญู…ขอบคุณด้วยสุดใจ

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2023  สมาชิกหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน เปรอัสปีรันต์ คุณครูผู้ดูแล และนักเรียนธิดารักษ์ร่วมกันแสดงความขอบคุณแด่ซิสเตอร์เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ในโอกาสวันฉลองกตัญญูระดับบ้าน ในหัวข้อ “Grazie di tutto il cuore” ซึ่งตลอดเดือนที่ผ่านมา หมู่คณะได้เตรียมจิตใจด้วยการภาวนาใส่จุดประสงค์เป็นพิเศษในพิธีกรรมประจำวัน มีการอ่านสุนทรพจน์ การแสดงละคร  การแสดงของนักเรียนธิดารักษ์ และเปรอัสปีรันต์  จากนั้น มีการเล่นเกมและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในบรรยากาศแห่งความยินดี ในเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023 บรรดาซิสเตอร์และคุณครูได้นำนักเรียนธิดารักษ์ไปทัศนศึกษาประจำปีที่ The resort water park  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นสวนน้ำกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยทิวเขาบรรยากาศสวยงาม ทำให้พวกเขาสนุกสนานและมีความสุขอย่างมาก  …more photos… 

Close Up
1
ธมอ ร่วมภาวนาวันเอกภาพคริสตชน

วันที่ 29 มกราคม 2023  ซิสเตอร์อันนา กราสซี และซิสเตอร์วนิดา มาลาวาลย์ ผู้แทนฝ่ายงานธรรมทูตคณะ ธมอ ร่วมงานวันภาวนาเอกภาพคริสตชน  ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข (สุขุมวิท 101)  โดยมีคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย จาก 5 องค์การคริสต์ ร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน   โดยมี 1.คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  2.สภาคริสตจักรในประเทศไทย  3.สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 4.มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ 5.มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย    โดยมุขนายกยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธี ศาสนาจารย์ ดร. ประสาทพงษ์ ปั้นสวย ผู้แทนจากสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธานในการเทศน์  หัวข้อการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ในปี ค.ศ.2023  คือ   “จงเรียนรู้ที่จะทำความดี จงแสวงหาความยุติธรรม” (อสย 1:17)   มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 350   พิธีเปิด โดยผู้นำทั้ง 5 องค์การคริสต์ จุดเทียนปัสกาเพื่อเริ่มพิธีนมัสการสรรเสริญพระเจ้า   หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดด้วยการตีฆ้องในพิธีเปิดงาน […]

FMA_News_1
01
สมโภชนักบุญยอห์น บอสโก และฉลองกตัญญู

วันที่ 31 มกราคม 2023   หมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง ทำสมโภชคุณพ่อบอสโก บิดาผู้ตั้งคณะและศูนย์ร่วมใจแห่งจิตตารมณ์ซาเลเซียน  พร้อมกับทำฉลองวันกตัญญูระดับบ้านและโรงเรียนด้วย ซึ่งคุณพ่อบอสโกเป็นผู้ริเริ่มวันฉลองอันงดงามนี้  โอกาสนี้ ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณี ซึ่งเป็นผู้แทนของท่านท่ามกลางเรา เป็นผู้สืบสานประเพณีนี้ให้กระจ่ายคุณธรรมอันเป็นหลักในการเจริญชีวิตไปยังทุกคนในโรงเรียน   หมู่คณะได้เลือกสัญลักษณ์ของการฉลอง คือ บ้าน เพราะบ้านคือศูนย์กลางแห่งพลัง กำลังใจ และมอบความรัก ความสุขให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยม   คุณพ่อ ยอห์น ลิสซันดริน เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันฉลอง  พร้อมทั้งส่งคำภาวนาแห่งความรู้คุณของสมาชิกทุกคนไปยังผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีพระคุณต่อบ้าน โรงเรียน และเราแต่ละคน โดยมีนักเรียนประจำ กลุ่มเลารา คณะครู พนักงาน บรรดาซิสเตอร์ ร่วมใจกันภาวนา มีการฉลองพร้อมกับนักเรียน ด้วยการแสดง การแสดงความขอบคุณแก่คณะครูที่ทำงานกับเรามายาวนาน และปิดการฉลองด้วยการเลี้ยงอาหารเย็นพร้อมกับคณะครูและพนักงาน

FMA_News
IMG_5742 (Large)
“ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”

หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง กรุงเทพฯ จัดงานวันแห่งการขอบคุณระดับหมู่คณะขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2023 ในหัวข้อ “ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”  โดยตลอดเดือนได้มีการตระเตรียมใจด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในบ้าน นอกจากนี้ในเย็นวันที่ 29 มกราคม คณะซิสเตอร์ นักเรียน – นักศึกษาหอพักหญิงเอาซีลีอุม และพนักงานได้ร่วมกันขอบคุณซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ด้วยการแสดงชุดต่าง ๆ ในบรรยากาศแห่งความรักรู้คุณ ร่าเริงยินดี และการเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน โอกาสนี้ บาดหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2023 จึงกล่าวได้ว่า “ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เราขอบคุณพระองค์”  เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรทั้งมวล…ขอบคุณผู้มีพระคุณทุกระดับ…ขอบคุณคณะผู้ใหญ่ เฉพาะอย่างยิ่ง ขอบคุณซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ผู้เป็นตัวแทนของพระเจ้าท่ามกลางเรา และพิเศษ ขอบคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ซึ่งปีนี้ท่านอยู่ท่ามกลางเรา   …more photos…

FMA_News_1
IMG_1416 (Large)
รู้คิด รู้ใช้ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

วันที่ 19-20 มกราคม 2023  ซิสเตอร์ฉวีวรรณ เกษทองมา ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อสารมวลชนระดับแขวง พร้อมด้วยนางสาวนิตยาภรณ์ เส็งเจริญ ทีมงานฝ่ายสื่อฯ  เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Media Education  ในหัวข้อ “รู้คิด รู้ใช้ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์”  ให้กับนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จ.สงขลา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) มีจำนวนรวมทั้งหมด 566 คน  โดยการจัดอบรมได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 ระดับ มีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์  ไตร่ตรอง วิเคราะห์ถึงประโยชน์ และผลกระทบที่ได้รับอิทธิพลมากที่สุดจากสื่อในปัจจุบัน จากนั้น นักเรียนได้เข้ากลุ่มทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ ในการประยุกต์ใช้สื่อเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับสังคมรอบข้าง  เป็นการสร้างแนวคิดที่ถูกต้องให้นักเรียนรู้จักใช้สื่อในวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดความดีงามในสังคม   นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี และมีโอกาสนำเสนอผลงานตามความเหมาะสม โอกาสนี้ ซิสเตอร์ ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้ให้การติดตามการอบรมด้วยความเอาใจใส่ และมอบข้อคิดให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการอบรม และการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งมีการวางแผนการอบรมเรื่องสื่อสารมวลชนให้กับนักเรียนในระดับอื่น ๆ ต่อไปด้วย

Close Up
01
STAR 2023 : Called to be yeast

ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2023 ฝ่ายอภิบาลเยาวชนได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2023  ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 31 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเยาวชนผู้นำและตัวแทนหมู่คณะผู้อบรมจากสถาบันในเครือ ธมอ  ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์  ฝึกฝนตนเองในคุณลักษณะการเป็นผู้นำ และผู้ปลุกเร้าใจตามวิถีจิตซาเลเซียน และสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ประเมินผล เสนอแนะ และวางแนวทางการอบรมเยาวชนในทิศทางเดียวกันตามอุดมการณ์ประจำปี 2023 และนำไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกสถาบันในเครือ ธมอ การชุมนุมเยาวชนผู้นำในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ภายใต้หัวข้อ “Called to be yeast” มีผู้เข้าร่วมชุมนุมจากสถาบันในเครือฯ ดังนี้ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์        ซิสเตอร์ 1 คน ครู 7 คน เยาวชน 14 คน รวมเป็น 22 คน โรงเรียนเซนต์เมรี่         ซิสเตอร์ 2 คน ครู 5 คน เยาวชน […]

FMA_News
01
รับพรปีใหม่….ร่วมเป็นหนึ่งกับชุมชนพระคริสต์วัดพระมารดาพระเจ้า

วันที่ 1 มกราคม 2023   ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี พร้อมกับสมาชิกหมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์  หาดใหญ่  ร่วมฉลองวัดกับบรรดาชุมชนศิษย์พระคริสต์วัดพระมารดาพระเจ้า บ้านทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา  โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า โดยให้ข้อคิดที่ว่า “วันสมโภชวันนี้เป็นดังเป็นดังภาพโมเสก (mosaic ) เป็นหินชิ้นที่หนึ่งในวันที่ 1 มกราคม อยู่ในการฉลองคริสต์มาส คือ การบังเกิดพระผู้ไถ่  ชิ้นที่สอง  คือพระเยซูเจ้าที่มีชื่อว่าโยซูวา แปลว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้น ชิ้นที่สาม พรของพระเจ้า พระเจ้าบอกสมณให้บอกอาโรน โมสอวยพรแก่ประชากรของพระเจ้า  เพื่อเป็นพรปีใหม่  ชิ้นที่สี่ ยังเป็นวันสันติภาพสากลที่เราต้องวอนขอสันติภาพจากพระมารดา ชิ้นที่ห้าพระมารดาพระเจ้า แม่พระที่เป็นมนุษย์ได้เป็นมารดาของพระเจ้าดังที่พระเยซูเจ้าที่เป็นพระวจนาตถ์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ท่ามกลางเรา องค์พระเจ้ามาขอเลือดเนื้อ  พระนางมารีย์จึงเป็นมารดาของพระเจ้าอย่างแท้จริง” โอกาสนี้ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล และหมู่คณะได้ส่งความสุขคริสต์มาส-ปีใหม่ แด่พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล และคุณพ่อยอแซฟ สิทธิโชค แสวงกาญจน์ อธิการสำนักฝึกธรรมดอมินิก ซาวีโอ […]

Close Up
25
สมัชชาระดับแขวงคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานครั้งที่ 5

วันที่ 9-11 ธันวาคม 2022   คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานระดับแขวงได้จัดประชุมสมัชชาครั้งที่ 5 ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจหัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยผู้แทนสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานที่เป็นที่ประธานและที่ปรึกษาของแต่ละบ้านของแขวง พร้อมด้วยจิตตาธิการเข้าร่วมประชุม 40 คน เพื่อเลือกคณะที่ปรึกษาระดับแขวงชุดใหม่ซึ่งมีอายุทำหน้าที่ในวาระ 3 ปี (ปี 2023-2025) ผลการเลือกตั้ง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. คุณนวพร กิจสวัสดิ์ ผู้ประสานงานแขวง 2. คุณกรนุช เจริญผล เลขา 3. คุณเสาวณี แสนจันทร์ ผู้ช่วยเลขา 4. คุณธีระ กุลวิทย์ เหรัญญิก 5. คุณลัดดาวัลย์ กาญจนทิตต์ ผู้ช่วยเหรัญญิก 6. คุณวัชรินทร์ สุวดินทร์กูร ผู้ให้การอบรม 7. คุณจันทร์เปี่ยม แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยผู้ให้การอบรม 8. คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการแขวง SDB 9. ซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล […]