Author: support

FMA_News
01
ขอบคุณพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2024  สมาชิก ธมอ และเยาวชนหอพักหญิงเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันสรรเสริญและขอบพระคุณพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ สำหรับพระพรมากมายที่ได้รับจากพระเจ้าผ่านทางการเสนอวิงวอนของพระนางตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เฉพาะอย่างยิ่งพระพรแห่งการปกป้องคุ้มครองและการอวยพรในทุกรูปแบบ  ด้วยการสวดสายประคำอย่างศรัทธา โดยมีเล่มเทียนที่ถูกจุดวางไว้ด้านหน้าพระรูปของพระมารดาเป็นสัญลักษณ์แห่งการขอบคุณ นอกจากนี้ ทุกคนยังได้ร่วมกันขับร้องบทเพลง “มักญีฟีกัต” ในวัดน้อยของบ้าน เนื่องในโอกาสวันฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน “มักญีฟีกัต” เป็นบทเพลงที่พระมารดามารีย์ได้ขับร้องออกมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้า เมื่อพระนางได้รับคำทักทายจากนางเอลีซาเบธในขณะที่ทรงเสด็จเยี่ยม  เป็นบทเพลงที่น่าทึ่งและน่าประทับใจ ทั้งสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมแห่งความสุภาพอ่อนโยนของพระมารดามารีย์อย่างที่สุด ในช่วงสุดท้ายของการภาวนา ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี ได้กล่าวให้ข้อคิด เชิญชวนให้ทุกคนได้มีความรักความศรัทธาต่อพระมารดา และเลียนแบบคุณธรรมแห่งความรักที่รู้จักก้าวออกไปเพื่อรับใช้ ให้การช่วยเหลือแก่ผู้อื่น อีกทั้งให้มอบฝากตัวไว้ในการดูแลของพระนางเสมอ   พระนางไม่เคยทำให้ผู้ใดต้องผิดหวัง   …more photos…

Close Up
01
เข้าเงียบคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน 2024

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2024   สมาชิกคณะซาเลเซียนผู้ร่วมงานแขวงประเทศไทย กัมพูชา และ สปป ลาว  ทำการเข้าเงียบประจำปี 2024  ในหัวข้อ “ฝันที่ทำให้ฝันต่อ – หัวใจที่เปลี่ยนหมาป่าให้เป็นลูกแกะ”  ณ บ้านซาเลเซียนเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีบรรดาพระสงฆ์  ซิสเตอร์ที่เป็นจิตตาธิการ  และสมาชิกซาเลเซียนผู้ร่วมงานจากบ้านต่าง ๆ จำนวน 86 คน  ร่วมการเปิดเข้าเงียบในเย็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2024  โดยคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ จิตตาธิการระดับแขวง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ  และตลอดการเข้าเงียบ คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน เป็นผู้เทศน์อบรมและแบ่งปันเกี่ยวกับความฝัน 9 ขวบ ของคุณพ่อบอสโก ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2024  สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบ พร้อมด้วยการให้คำสัญญาของสมาชิกใหม่จำนวน 15 คน  ซึ่งทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัวใหญ่ของคุณพ่อบอสโก  […]

FMA_News_1
01
เปิดกิจกรรมหมู่บ้าน – ธิดารักษ์ จอมทอง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2024  หมู่คณะนักบุญยอแซฟ และเยาวชนธิดารักษ์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ทำวจนพิธีกรรมเปิดกิจกรรมหมู่บ้านและมีพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย บาดหลวงยอห์นบัปติสต์  ประจวบโชค  ตรีโสภา  ประธานในพิธี เป็นการเริ่มเข้าสู่การอบรมแนวปฏิบัติประจำตามคำขวัญปี 2024 ของคุณพ่อ  Ángel Fernández ARTIME ที่ว่า “ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”  หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า” ให้เป็น “แกะ”  เพื่อเป็นการก้าวเดินไปด้วยกัน  ตามเป้าหมายที่เราได้ทำความฝันและจะฝันต่อให้กลับเป็นความจริงสำหรับในชีวิตของเรา   …more photos…

FMA_News
IMG_3429
โครงการห้องเรียนชีวิต: “Digital Resilience”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2024  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีร่วมกับโรงเรียนเซนต์แมรี่ จ.อุดรธานี ได้จัดโครงการห้องเรียนชีวิตรุ่นที่ 2  มีการจัดทำหลักสูตรการใช้ Smart phone เพื่อพัฒนาโลกปัจจุบันและกิจกรรมสื่อศึกษา “Digital Resilience”  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนเซนต์แมรี่ โดยมีนางอนงค์ คำแสงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีกล่าวเปิดโครงการ การเข้าร่วมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเซนต์แมรี่ จำนวน 160 คน และนักเรียนโรงเรียนกระจ่างวิทย์ จำนวน 30 คน พร้อมกับคณะครูจากทั้ง 2 โรงเรียน จำนวน 10 คน  ซึ่งทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้เรียนรู้การใช้ Social media application อย่างมีสติและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นรวมถึงกฏหมายของสังคม …more photos…

FMA_News_1
04
หอพักหญิงเอาซีลีอุม… ถ่ายทอดอุดมการณ์ STAR ประจำปี 2667

   เมื่อบ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2024 หมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปี 2024 Change ourselves and live the DREAM “เปลี่ยนตัวเองเพื่อทำตามความฝัน” ให้กับนักเรียนนักศึกษา และพนักงานของหอพักฯ มีซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนผู้นำ Star 2024 ที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับแขวง และเยาวชนจิตอาสาเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพ การให้ความร่วมมือของทุกคน   และความสนุกสนานสไตล์เยาวชนซาเลเซียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยการขอพรจากพระมารดามารีย์ การมอบฝากตนไว้ในการดูแลของพระนางผ่านทางสัญลักษณ์เล็ก ๆ ที่แต่ละคนนำมา   จากนั้นผู้นำเยาวชนได้จัดกิจกรรม  Ice breaking เรียกความคุ้นเคยของผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี สลับกับการเต้นเพลงเข้าจังหวะประจำ STAR 2024 “Un sogno che vola” สร้างบรรยากาศให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น ซิสเตอร์อุดมได้แบ่งปันความฝัน 9ขวบ ของคุณพ่อบอสโก ประกอบการเล่าด้วยการแสดง ซึ่งเป็นดังการนำทางสู่เนื้อหาเกี่ยวกับความฝัน…ที่จะสำเร็จลงได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือ “การเปลี่ยนแปลงตนเอง” นอกจากนี้การเสวนาโต๊ะกลมและการเข้ากลุ่มย่อยพูดคุยกัน เป็นกิจกรรมที่เสริมเติมช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักมากยิ่งขึ้นถึงความสำคัญของการมีความฝันที่นำหนุนก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จ […]

FMA_News
01
สมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2024  สมาชิกหมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก พร้อมด้วยเยาวชนและสัตบุรุษร่วมกันสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ โดยมีบาดหลวงภูวนัส กิจสวัสดิ์ ซดบ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศของการสมโภชเป็นไปอย่างศรัทธาและกตัญญูต่อพระเจ้า ที่โปรดประทานพระมารดามารีย์ให้เป็นผู้อุปถัมภ์ของคริสตชนและเป็นผู้ช่วยเหลือแก่ทุกคน การเฉลิมฉลองในวันนี้ เป็นการย้ำเตือนอีกครั้งแก่สมาชิกคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่จะเจริญชีวิตแห่งการเป็น “อนุเสาวรีย์ทรงชีวิต…แทนคำขอบคุณของคุณพ่อบอสโกแด่พระมารดามารีย์…” ตลอดเรื่อยไป  …more  photos…

FMA_News_1
01
สมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล แบบอย่างผู้อบรม “การอยู่”ด้วยหัวใจมารดา

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2024 หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ หาดใหญ่ พร้อมด้วยหมู่คณะซาเลเซียนจากโรงเรียนแสงทองวิทยา คณะซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ตัวแทนคณะครู พนักงาน และสัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ ทั้งหมดประมาณ 80 คน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภช นักบุญเรีย  โดเมนิกา  มัซซาแรลโล ณ เวทีอนุบาล โดยบาดหลวงฟรังซิส เซเวียร์ รณชัย มัทวพันธุ์  เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ให้ข้อคิดว่านักบุญมาเรีย มัซซาแรลโลเป็นแบบอย่างของสตรีที่เข้มแข็ง แต่สุภาพอ่อนน้อมเสมอ แม้อ่านหนังสือไม่ได้ก็พยายามเรียนเพื่อจะได้สื่อสารกับสมาชิกและเยาวชน ทางจดหมายที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ  เป็นแบบอย่างของผู้อบรมด้วยใจมารดา ซิสเตอร์เนาวรัตน์  ธีระพัชรรังษี อธิการิณี ได้ถวายเทียนชีวิตของนักบุญเป็นดังแสงสว่างของ “การอยู่” เป็นเพื่อนร่วมทาง ความงดงามของชีวิตผู้ที่มอบตนแด่พระเจ้าทั้งครบแด่พระเจ้าทั้งครบและอุทิศตนดังมารดาเพื่อเยาวชน  ปังและเหล้าองุ่น  ประดุจปังที่ถูกบิ ชีวิตที่ขยันขันแข็งขัดเกล้าตนเองอย่างกล้าหาญ  และหาวิธีการที่สร้างสรรค์ เพื่อค้ำจุนความซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของบรรดาซิสเตอร์และเยาวชน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  ซิสเตอร์อธิการิณี กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมฉลองและกล่าว ต้อนรับบาดหลวงยอแซฟเกรียงศักดิ์  ชัยพรแก้ว อธิการของโรงเรียนแสงทองวิทยา และบาดหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ผู้อำนวยการ อีกทั้งขอบคุณ  ภราดา ยอห์น บัปติสต์ […]

FMA_News
01
สมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล …มารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ ธมอ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2024 สมาชิก ธมอ ตัวแทนเยาวชนหมู่คณะเอาซีลีอุม กรุงเทพฯ และหมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก ร่วมสมโภชนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัซซาแรลโล มารดาผู้ร่วมก่อตั้งคณะ ในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความรักรู้คุณและศรัทธาต่อพระเจ้า ที่โปรดประทานท่านนักบุญให้เป็นมารดาผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมนานาประการและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะที่เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ ความรอบรู้ มีมานะพากเพียร ทั้งอุทิศตนความกล้าหาญและสุภาพถ่อมตน โดยมีบาดหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสนี้ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหมู่คณะเอาซีลีอุม ได้จุดตะเกียงหน้าพระธาตุและถวายพวงมาลัยมะลิแด่ท่านนักบุญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมอบฝากชีวิต ภารกิจท่ามกลางเยาวชน ดังคำตรัสของพระมารดามารีย์ที่มีต่อท่านนักบุญว่า “A te le affido” “เราขอมอบฝากพวกเขาไว้กับเธอ” ได้อย่างเกิดผล และสามารถทำให้จิตตารมณ์อันงดงามจากถิ่นฐานมอร์เนเซกลับสว่างไสว และลุกโชติช่วงในดวงใจของทุกคน นอกจากนี้อาศัยเครื่องหมายของขนมปังและผลองุ่น ผลิตผลหลักของมอร์เนเซ เป็นดังเครื่องหมายของความพยายามที่จะเจริญชีวิตแต่ละวันในวัฒนธรรมแห่งการ “เอาใจใส่ดูแล” ซึ่งจะช่วยให้เป็นการอยู่ในสังคมร่วมสมัยที่ “ก่อให้เกิดชีวิต” ดังแบบฉบับของท่านนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล  …more photos…

Close Up
021
ครอบครัวซาเลเซียนช่วยผู้ประสบภัยชายแดนไทย-เมียนมาร์

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2024  คุณพ่อนพดล ยอแซฟ(ซดบ) ได้นำทีมสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน เดินทางไปส่งมอบสิ่งของช่วยผู้ลี้ภัยชายแดนไทย-เมียนมาร์ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก  หลังจากที่ได้รับบริจาคปัจจัยทั้งเงินและสิ่งของที่จำเป็น รวมทั้งยารักษาโรคจากผู้มีน้ำใจดีอย่างต่อเนื่อง  โดยมีตัวแทนของครอบครัวซาเลเซียนร่วมเดินทางไปพร้อมด้วยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน  ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง  ตัวแทนคณะนักบวช ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน และอาสาสมัคร VIDES  ซึ่งไปสมทบกับซิสเตอร์คณะคามิลเลียนซึ่งทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากด้วย เมื่อเดินทางถึงที่หมาย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิฐนนทชัย ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทุกฝ่าย  ในวันรุ่งขึ้น ทีมงานทั้งหมดได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญมาเรีย มัซซาแรลโล ร่วมกับคริสตชนวัดนักบุญเปาโล  ปางส่งคำ อ.แม่สอด  เพื่อขอพระพรสำหรับภารกิจที่กระทำจะได้สำเร็จและเกิดผลดี เป็นต้น กับผู้ที่ประสบความยากลำบาก  หลังมิสซาได้แจกขนมให้กับเด็ก ๆ และชาวบ้านที่มาร่วมฉลองด้วย จากนั้นทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของและปัจจัยแก่ผู้ลี้ภัยที่เมียนมาร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารกะเหรี่ยงติดตามให้ความสะดวกและดูแลความปลอดภัย  …more photos…

FMA_News
01
งานชุมนุมเยาวชนเขต 2 สังฆมณฑลเชียงใหม่

วันที่ 25-28 เมษายน 2024  ซิสเตอร์มาลัย วงศ์นีรนาท และตัวแทนเยาวชนบ้านธิดารักษ์ จอมทองจำนวน 7 คน ได้ไปร่วมวันชุมนุมเยาวชนเขต 2 เชียงใหม่  ณ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน โดยสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานในหัวข้อ “รวมพลัง  รักษ์โลก รักชีวิต” สิ่งแวดล้อม คือ ของส่วนรวมเป็นมกดกของมนุษยชาติที่พวกเราทุกคน ต้องร่วมกันรักษาไว้ (สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส) ในวันเหล่านี้ได้มีกิจกรรมการอบรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้พบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเยาวชนกับผู้อภิบาลและระหว่างเยาวชนด้วยกัน การหลีกเลี่ยงห่างไกลจากยาเสพติด เปิดมุมมองด้านกระแสเรียก  รื้อฟื้นชีวิตคริสตชนพื้นฐานให้มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นโดยผ่านทางการร่วมพิธีกรรม การเรียนคำสอน การรับศีลอภัยบาปและการรับศีลมหาสนิท เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งสร้าง รวมพลังรักษ์โลก รักษ์สิ่งสร้าง  และโอกาสนี้ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค ได้รับเชิญแบ่งปันกับเยาวชนเกี่ยวกับการอบรมหัวข้อ “ฉันเป็นคนธรรมดา หรือเป็นคนพิเศษ”   บรรยากาศภายในค่ายทุกคนมีความสุขและได้รับประสบการณ์ที่ดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จำนวนเยาวชนที่มาร่วมค่ายทั้งหมดประมาณ 670 คน   …more photos…