งานชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย STAR 2024

0004

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2024   ฝ่ายอภิบาลเยาวชนได้จัดการชุมนุมผู้นำเยาวชนซาเลเซียนไทย STAR 2024  ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  ภายใต้หัวข้อ The dream that makes you dream”  ซึ่งเป็นเนื้อหาจากคำขวัญของอัคราธิการคณะซาเลเซียน มีผู้ร่วมชุมนุมทั้งหมดจากหมู่คณะต่าง ๆ เป็นตัวแทนซิสเตอร์ คณะครู และเยาวชน จำนวน 158 คน  โดยมีซิสเตอร์อันเจลา ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการชุมนุม
จากนั้นผู้ร่วมชุมนุมได้รับการอบรมจากวิทยากรท่านแรก คือ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา พระสงฆ์ซาเลเซียน  ท่านได้อบรมเกี่ยวกับหัวข้อของการชุมนุม  มีกิจกรรมการเสวนาโต๊ะกลมโดยมีตัวแทนเยาวชนจากสถาบันในเครือ ฯ ได้เสวนาแบ่งปันความฝันของตนเองและพื่อนเยาวชนในวัยเดียวกัน รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมจากคณะซิสเตอร์ในบ้านและในโรงเรียนต่าง ๆ

ในวันต่อมามีการอบรมในหัวข้อ Leader: Youth for change โดยคุณพ่อประธาน ตันเจริญ พระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเยาวชน  จากนั้นบรรดาเยาวชนและครูยังได้ร่วมกิจกรรม “คนล่าฝัน”  เพื่อทำประสบการณ์นอกสถานที่ในการสัมภาษณ์ผู้คนต่างสาขาอาชีพเกี่ยวกับความฝันในชีวิตของพวกเขา  และเส้นทางที่ทำให้ความฝันเป็นจริง แล้วนำมาถ่ายทอดให้ที่ประชุมผ่านการทำคลิปสั้น  และในวันสุดท้าย ผู้เข้าชุมนุมทุกคนได้ร่วมกันระดมความคิด อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งอุดมการณ์ประจำปี 2024 ในปีนี้ ได้แก่ “Change ourselves and live the dream”
จากนั้นแต่ละสถาบันได้ระดมความคิดเพื่อวางแนวปฏิบัติประจำปีการศึกษาต่อไป และหลังจากที่ได้แบ่งปันในที่ประชุม ได้ปิดการชุมนุมด้วยกิจกรรม Family night ในบรรยากาศแบบครอบครัวโดยแต่ละสถาบันมีการแสดง ร่วมพิธีปิดด้วยพลังและข้อตั้งใจที่จะสานต่อภารกิจแห่งความฝันของคุณพ่อบอสโกโดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองและมอบสิ่งที่ดีให้กับสังคมรอบข้างด้วยการใช้ศักยภาพและทำความฝันให้เป็นจริง  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *