“พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี ชุลีน้อมรับพระเจ้า…”

IMG_2229 (Large)

ในค่ำวันที่ 24 ธันวาคม 2021  บทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีได้ขับขานขึ้นในหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง พร้อมด้วยเยาวชน…พนักงาน นักเรียน ศิษย์เก่าของหอพักหญิงเอาซีลีอุม มาร่วมกันเปล่งเสียงขับร้องบทเพลงเริ่มโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีบาดหลวงยะรัตน์ ไชยรา (ซดบ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบาดหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว (ซดบ) อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ  ในบรรยากาศของความสุขยินดีและเปี่ยมด้วยความศรัทธา  โอกาสนี้ นางสาวศศิมา เกลี้ยงเกิด นักเรียนหอพักฯ ได้บรรเลงไวโอลินบทเพลงคริสต์มาส สรรเสริญองค์องค์พระกุมารเจ้าอย่างไพเราะ
หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ หมู่คณะได้จัดการเฉลิมฉลองอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา…ในความตระหนักที่ว่า “พระคริสต์กุมารบังเกิดแล้ว”

นอกจากนี้ หมู่คณะได้ถือโอกาส ส่งพรความสุขแด่ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณี และมอบความรัก ความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *