สะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2

DSC_4574 (Large)

วันที่ 30 สิงหาคม 2021    ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จ.นครปฐม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี และสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทำโครงการศาสนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 “สะพานบุญ สร้างรักกำลัง 2” โดยเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหารแห้ง และเลี้ยงอาหารเที่ยงให้แก่สมาชิกในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จำนวน 40 คน นอกจากนี้ ซิสเตอร์ เนาวรัตน์ ธีระพัชรรังษี อธิการิณีหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน  เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพสำหรับมูลนิธิธิดารักษ์เพื่อเด็กด้อยโอกาส จำนวน 41 ชุด …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *