โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ฉลองคริสต์มาส

07 (Large)

วันที่ 24 ธันวาคม  2020  คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสพร้อมกับผู้ปกครองที่มาร่วมในช่วงเช้า  เริ่มกิจกรรมด้วยการสวดภาวนาพร้อมกัน จากนั้น คณะครูและนักเรียนได้ส่งความสุขแก่คณะซิสเตอร์ ด้วยสุนทรพจน์ มอบของขวัญ และการแสดงละครคริสต์มาส การแสดงแต่ละระดับชั้น 7 รายการ  จากนั้น ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ ประธานในพิธี ได้เปิดโรงทานที่นักเรียนแต่ละห้องได้จัดเตรียมเพื่อมาร่วมฉลองพร้อมกันเป็นการส่งความสุขให้กันและกัน ส่งเสริมความรัก และการแบ่งปันซึ่งเป็นความหมายสำคัญที่แท้จริงของเทศกาลคริสต์มาส
ในตอนเย็น นักเรียนได้ร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกับสัตบุรุษในหมู่บ้าน ด้วยการแสดงละครคริสต์มาสที่วัดพระวิสุทธิวงศ์  ก่อนเริ่มพิธีบูชาของพระคุณวันสมโภชพระคริสตสมภพ เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจในการร่วมพิธีกรรมและสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองร่วมกันในคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *