ต้อนรับสมาชิกใหม่ในพระศาสนจักร

01 (Large)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ อธิการิณีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยบรรดาซิสเตอร์ในหมู่คณะร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับศีลศักดิ์สิทธิ์ของ มารีอา สายฝน โหจันทร์ คุณครูในโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  ซึ่งได้แสดงเจตจำนงและความตั้งใจดีในการศึกษาพระธรรมคำสอนทางศาสนาคริสต์มาเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี โดยได้รับการสอนและการติดตามด้วยความเอาใจใส่จากซิสเตอร์ศิริภัทร์ ระดมกิจ มาโดยตลอด  และในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีของการรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นเป็นคริสตชน หมู่คณะซิสเตอร์และเพื่อนครูได้มาร่วมยินดีในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา  โดยคุณพ่ออารอน อี. อัลโกเซบา อธิการบ้านเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน เป็นผู้โปรดศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลังตามพิธีกรรมพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก พร้อมด้วยคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียน ร่วมประกอบพิธี  โดยมีคุณ ลูซีอา ดรุณี ศรีสวัสดิ์ รับเป็นแม่ทูนหัว  หลังจากพิธีกรรม ซิสเตอร์สายสวาท มอบรูปปั้นแม่พระองค์อุปถัมภ์แก่คุณครูสายฝน เพื่อแสดงความยินดี และเป็นการมอบฝากคริสตชนใหม่ไว้ในความคุ้มครองของพระนาง ซึ่งคุณครูสายฝนมีความยินดีที่ได้เลือกชื่อของแม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์ในวันสำคัญนี้ด้วย  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *