เริ่มแล้ว…การประชุมคองเกรสศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก…

2019_Pastpupils Asian Pacific (37) (Large)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2019 ที่บ้านธารพระพร สามพราน ได้มีพิธีเปิดการประชุมคองเกรสศิษย์เก่า ธมอ.ระดับเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เปิดใจรับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างอนาคตอันเปี่ยมด้วยความหวัง” มีผู้เข้าร่วม 16 ประเทศ จากอิตาลี ออสเตเรีย กัมพูชา เมียนมาร์ ญี่ปุ่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ติมอร์ เลส เวียดนาม และประเทศไทย รวม 96 คน โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซิสเตอร์มาเรีย หลุยส์ซา มิรันดา ที่ปรึกษาฝ่ายงานครอบครัวซาเลเซียนระดับโลก เป็นประธานในการประชุม
โอกาสนี้ได้มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยการถือแห่ธงชาติประจำชาติ บรรเลงเพลงกลองยาว การมอบดอกไม้ต้อนรับของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย แก่สมาชิกผู้เข้าร่วม และการแสดงชุด “Welcome to Thailand”จากนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ชื่นชมยินดี และเปี่ยมด้วยบรรยากาศแบบซาเลเซียน
หลังพิธีการต้อนรับ ได้มีการกล่าวคำปราศรัยตามลำดับดังนี้ มาเดอร์อีวอง รังกว๊อท อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยซิสเตอร์มาเรีย หลุยส์ซา มิรันดา เป็นผู้แทนอ่าน ลำดับต ซิสเตอร์มาเรีย หลุยซา มิรันดา ที่ปรึกษาฝ่ายครอบครัวซาเลเซียนระดับโลก ซิสเตอร์ กาเบรียลลา ปาติโนะ ผู้ประสานงานศิษย์เก่าระดับโลก ซิสเตอร์ นิภา ระงับพิษ
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ และคุณมนัสวี วงศ์ประดู่ กรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์ศิษย์เก่าระดับโลกและผู้ดำเนินการประชุมในวันเหล่านี้
โดยการประชุมนี้จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 9-13 ตุลาคม 2019 ในบรรยากาศของการ “เปิดใจรับฟังอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างอนาคตอันเปี่ยมด้วยความหวัง”…more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *