“การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน”

20190702_formation Media education (12) (Large)

ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม และครูญาณัชทกานม์ กิจนันท์ ตัวแทนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน” ที่จัดขึ้นสำหรับครูในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมนักบุญเปโตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยวิทยากรจากฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นำโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทดีแทค และทีมวิทยากรจาก Inskru Education Startup เป็นวิทยากรให้การอบรม มีผู้เข้าร่วมจำนวน 73 คน ในบรรยากาศของการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และการร่วมส่วนการอบรมสัมมนา ด้วยการแบ่งปัน การแสดงความคิดเห็น และการให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมการอบรม …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *