ร่วมประชุม SIGNIS AISA 2018

179078

ระหว่างวันที่ 12 – 18 สิงหาคม 2018 ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค และซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม เข้าร่วมประชุม Signis Asia Assembly 2018 โดยได้รับเชิญจากสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบียร์ลแห่งประเทศไทย ทองหล่อ สุขุมวิท ในหัวข้อ “ข่าวปลอมกับสื่อเพื่อสันติภาพ” มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  ดำเนินการโดยบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ประธานซิกนิส เอเชีย และเลขาธิการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมจำนวน  48 คน พระสังฆราช – พระสงฆ์ 28 องค์ ซิสเตอร์ 5 รูป ฆราวาสชายหญิงและทีมผู้ทำงาน 14 คน จาก 14 ประเทศในเอเชีย

ในพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจากพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยพระสังฆราชเจมส์ โรเมน (Bishop James Romen) จากบังคลาเทศ และบาทหลวงอนุชา ไชยเดช หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณมีพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากเจ้าภาพ ตามแนววิถีไทย ด้วยการแสดง “รำขอพร-ระบำเทพบันเทิง” และ “รำเทียน” ซึ่งเป็นไปในบรรยากาศที่ร่าเริงยินดีและความเป็นกันเอง

ในด้านเนื้อหาการประชุมในช่วงเวลาต่าง ๆ มีความเข้มข้น ตรงประเด็น จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปปรับใช้กับภารกิจที่ได้รับ ทั้งยังเห็นถึงความพร้อมของวิทยการทุกท่านที่มีความหลากหลายด้านอาชีพ อายุและประสบการณ์ มีการตระเตรียมเนื้อหามาอย่างดี จึงเป็นช่วงเวลาที่มั่งคั่งอย่างมาก

นอกจากนี้ การประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องจากหัวข้อของการประชุมและธรรมชาติของ Signis ซึ่งเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมต่างเอาจริงเอาจัง แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ในความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวและในบรรยากาศของมิตรภาพ

ประสบการณ์ของการไปศึกษาดูงานด้านสื่อมวลชน ทางช่อง 3 และช่อง TRUE VISION เป็นประสบการณ์ที่เปิดวิสัยทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์มากยิ่งขึ้นในการทำงานด้านสื่อมวลชนที่ต้องซื่อสัตย์เสมอต่อการเผยแผ่ข้อมูลข่าวต่าง ๆ

โอกาสนี้ขอขอบคุณคุณพ่ออนุชา ไชยเดชและทีมงานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยทุกท่าน ที่ได้ทำให้การประชุม SIGNIS AISA 2018 ผ่านไปอย่างดี มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนางานด้านสื่อมวลชนในทุกระดับ

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *