ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ ซ.ร.

0T0A0139 (Large)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำของโรงเรียนเซนต์เมรี่ เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีคนใหม่ ที่ทำหน้าที่ดูแลติดตาม ซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร และซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร ผู้รับผิดชอบนักเรียนประจำ หลังจากนั้นซิสเตอร์ยุพดีได้ให้ให้ข้อคืดเกี่ยวกับการติดตามดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่ นอกจากนี้ซิสเตอร์สุรนารี ได้ชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติของบ้านเด็กประจำ เพื่อการดำเนินชีวิตร่วมกันจะได้เป็นไปในความรัก ความยินดีและการรู้รับผิดชอบของนักเรียนประจำทุกคน...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *